YKS Puan Hesaplama Robotu

YKS puan hesaplaması nasıl yapılır? YKS puan hesaplaması internetten nasıl yapılır? YKS puan hesaplama 2021 ÖSYM sonuçlarına uygun olarak hazırlanmış TYT ve AYT puan hesaplama robotu.

YKS puan hesaplama robotu sonuçlarınızın ÖSYM ile birebir uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır.

YKS Puan Hesaplama 2021

YKS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

YKS’de bildiğiniz üzere TYT ve AYT sınavları bulunmaktadır. TYT sınavı bir nevi baraj sınavıdır. Bu sınav sonrasında AYT sınavına girilmekte ve bu sınav öğrencileri daha çok zorlamaktadır. Ve yerleştirmeyi ağırlıklı olarak bu sınav belirlemektedir.

YKS puan hesaplama robotu ile puanım doğru mu hesaplanıyor?

Evet. Çünkü puan hesaplamalarında kullanılan formüller ÖSYM tarafından açıklanan yks puan hesaplamasında kullanılan formüllerdir.

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?

2020-2021 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlannca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2021-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır.

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

  • 2020 TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2020-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.
  • 2021 YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:
  • >   2020-2021 öğretim yılında ortaöğretim kuramlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler
  • >    Ortaöğretim kuramlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
  • >    Ortaöğretim kuramlarını bitirmiş olanlar
  • >    Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

YKS puan hesaplamanızı yaptınız. Sırada ne var? Puanlarınızın ne derecede olduğunu görmenin en iyi yolu taban puanlardır. Üniversite 2021 taban puanlarına bakarak ne durumda olduğunuzu, aldığınız puanla hangi üniversitelere, hangi bölümlere gidebileceğinizi görebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantı üzerinden üniversite taban puanlarını 2021 yılı için görebilirsiniz. Tüm üniversite ve bölümler mevcuttur.

Üniversite Taban Puanları 2021

Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programlan tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2021 YKS Yükseköğretim Programlan ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan’dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.

YKS’deki Testler ve Soru Sayıları

 TestlerSoru Sayısı
Temel Yeterlilik Testi (TYT)Türkçe Testi
Sosyal Bilimler Testi
Tarih
Coğrafya
Felsefe
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları)
Temel Matematik Testi
Fen Bilimleri Testi
Fizik
Kimya
Biyoloji
40

5
5
5
5

40

7
7
6
Alan Yeterlilik Testleri (AYT)Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih-1
Coğrafya-1*


24
10
6
Sosyal Bilimler-2 Testi
Tarih-2
Coğrafya-2
Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları)
11
11
12
6
Matematik Testi40
Fen Bilimleri Testi
Fizik
Kimya
Biyoloji
14 13 13
Yabancı Dil Testi (YDT)Yabancı Dil Testi80
Adaylar, Coğrafya-1 sorularında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan “ÖSYM tarafından 2021 yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas Coğrafya Dersi Kazanım ve Açıklamalarındaki kazanımlardan sorumlu olacaklardır; ancak, 11. ve 12. sınıf seviyelerinde sadece 4 saatlik programda yer alan kazanımlardan (ilgili belgede kırmızı renkle yazılmış olan) sorumlu değillerdir.

Tablo 1C YKS TYT Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları (%)

Puan TürüTürkçe TestiSosyal Bilimler TestiTemel Matematik TestiFen Bilimleri Testi
TYT33173317

OBP NASIL HESAPLANACAKTIR?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.