KPSS Mülakat Soruları (2016-2017)

KPSS’de artık sınavı geçmek de yetmiyor. Maalesef buna bir de mülakat eklenmiş durumda… Mülakatın Türkiye’deki eş anlamının ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat hazırlanmak isteyen adaylar için burada bizler de bu örnek soruları paylaştık. Daha önce KPSS’ye giren adaylara yöneltilen mülakat sorularını bu başlık altında bulabilir mülakata girmeden önce hazırlık yapabilirsiniz. Aşağda yer alan sorular 2016 KPSS mülakatlarında adaylara sorulan sorulardan derlenmiştir. KPSS Mülakatta çıkmış sorular.

1. Eğitimin tanımındaki “İstendik davranış değişikliğini” açıklayınız.

2. Sizce kitaplar mi yoksa internetten yapılan araştırma mi daha iyi? Siz öğrencilerinize hangisini önerirsiniz?

3. Ebeveyn olarak çocuğunuzun nasıl insanlarla arkadaş olmasını ya da olmamasını istersiniz, nasıl engellersiniz?

4. Ülkemizdeki halk eğitimi merkezlerinin çalışmasını yeterli buluyor musunuz. Geliştirilmesi için neler yapılabilir.

5. Bir kesim nüfusun artmasının gerekli olduğunu savunuyor. sebebi ne olabilir?

6. İnternette ki her bilgo doğru mudur öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmasını nasil sağlarsın?

7. Tilkinin tilki olduğunu anlayana kadar post elden gider sözünden ne anlıyorsunuz.

8. Elinizde sınırsız bütçe olsa sınıfa nasıl bir teknoloji getirirdiniz?

9. “Sakınan göze çöp batar” atasözünü açıklayınız.

10. EBA ile FATİH projelerinin açılımları nelerdir?

11. Kan ve organ bağışı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

12. Divan-ı Lügatit Türk hakkında bilgi veriniz.

13. Descartes’in “Düşünüyorum o halde varım.” sözünden ne anlıyorsunuz?

14. Öğretmen olarak olumlu istendik davranış nasıl kazandırabilirsiniz?

15. “Birine 40 kere deli dersen deli olur” sözünü açıklayınız.

16.”Düşünüyorum öyleyse varım.” sözünü açıklayınız.

17. Bir internet sitesi kursan ne paylaşırsın?

18. Ülkemizdeki Halk Eğitim merkezlerinin çalışmalarını yeterli buluyor musunuz? Gelişimi için neler yapılabilir?

19. Neden öğretmenlik?

20. Öğrencilere ders içinde veya dışında hangi olumlu davranışları kazandırırsınız?

21. Gelecekte dünyayı bekleyen en büyük tehlike?

22. Sanal ortamın olumlu olumsuz getirileri nelerdir?

23. Eski ve yeni iletişim araçlarını karşılaştırıp ne gibi fayda zararları vardır?

24. Küresel ısınmanın nedeni? Zararları nelerdir? İmzalanan protokol ve hangi ulkenin imzasi yoktur?

25. Yaygın eğitimin faydaları?

26. Neden bu branşı seçtin?

27. Nükleer santral hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce olmalı mı?

28. Yaygın eğitim ile örgün eğitimi karşılaştırınız.

29. Çocuk yetiştirmede ailenin görevi ?

30. Teknolojinin eğitimde faydası?

31. Formal eğitim hakkındaki düşünceleriniz?

32. İnternetin zararlarını önlemek için neler yapılmalı?

33. Branşının tanımını yapar mısın?

34. Milenyum nedir?

35. İnsanın toplumsallaşması nedir?

36. Sanal ortamın olumlu olumsuz getirileri nelerdir?

37. Eski ve yeni iletişim araçlarını karşılaştırıp ne gibi fayda zararları var?

38. Öğrencilerin teknolojik olarak internet üzerinde edindiği bilgilerin güvenilir olduğunu nasıl anlarsınız.

39. Derse yönelik bir sosyal ağ açmak isteseniz ne açardınız ve neler paylaşırdınız?

40. Sizce kitaplar mi yoksa internetten yapılan araştırma mi daha iyi? Siz öğrencilerinize hangisini önerirsiniz?

41. Ebeveyn olarak çocuğunuzun nasıl insanlarla arkadaş olmasını ya da olmamasını istersiniz, nasıl engellersiniz?

42. Son olan olay Fetö olayı hakkında düşünceleriniz ?

42. Tek kanatla kuş uçmaz sözünü açıklayınız.

44. Mevlana hakkında ne biliyorsunuz? Mevlana neden evrenseldir?

45. Atatürk’ün samsuna çıkışı, kitap adı yazarı,bakan adı? Cumhur başkanının son seyahati, hangi dershaneye gittiniz?

46. Ülkemizdeki halk eğitimi merkezlerinin çalışmasını yeterli buluyor musunuz? Geliştirilmesi için neler yapılabilir?

47 . İnsan hayatını kolaylaştıran en önemli cihaz?

48. Elinizde sınırsız bütçe olsa sınıfa nasıl bir teknoloji getirirsiniz?

49. 33. Eğitimin kültürleşmedeki önemini açıklayınız.

50. Örgün eğitim görmemiş kişiler için yaygın eğitimle neler kazandırabilirsin?

51. “Tek kanatla kuş uçmaz.” Sözünü açıklayınız.

52. Takip ettiğin yazarlar var mı, kimler?

53. Sınıfta hakimiyeti nasıl sağlarsınız?

54. Ahilik teşkilatı hakkında ne düşünüyorsunuz?

55. Köy Enstitüleri hakkında ne biliyorsunuz? Köy Enstitülerinin kapanması hakkında ne düşünüyorsunuz?

56. Öğrencilere ders anlattınız ve seviyeleri düşük alamadılar, nasıl bir yol izlersiniz?

57. İstanbul’un Türkiye ve dünya için önemini açıklayın.

58. Teknolojiden faydalanmayan bir öğretmeni buna nasıl teşvik ederdiniz?

59. Şu an toplanılacak olsaydı Erzurum Kongresinin toplanma nedeni ne olurdu? Açıklayınız.

60. Klasik ve Edimsel koşullanmayı sınıf ortamına nasıl uydurursunuz?

61. Çevrenin öğrenci üzerinde etkileri nelerdir? Açıklayınız.

62. Okulda yönetici olsaydınız ne gibi değişiklikler yapardınız?

63. Spor ile eğitim ilişkisini açıklayınız.

64. Nüfus artışının eğitime etkilerini olumlu ve olumsuz yönde açıklayınız.

65. Beyin göçünü engellemek için neler yapılabilir?

66. Eğitimimizde teknolojiyi ne derecede buluyorsunuz, nasıl geliştirilebilir?

67. İbn-i Sina kimdir? Bilgi veriniz.

68. Kalıtımın gelişim üzerinde etkileri nelerdir?

69. Enflasyonun halk üzerindeki etkileri nelerdir? Açıklayınız.

70. İstiklal Marşı’nın 3. ve 4. kıtasını ezbere okuyun. ( Kıtalar rastgele belirleniyor. )

71. Ülkemizde futbol kadar diğer spor dalları neden gelişmiyor? Açıklayınız.

73. Mısır’I fetheden sahabe?

74. Rumeli Hisarı’nın yapılış tarihi?

Yorum yapın