KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

KPSS Lisans konuları ve soru dağılımı güncel ÖSYM KPSS müfredatına uygun olarak 2021 KPSS konu ve soru dağılımı için hazırlanmıştır. 2021 KPSS lisans konuları tüm dersler için hazırlanmış olup tüm derslerin konularını, soru dağılımını ve hangi yılda hangi konudan kaç soru çıktığına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

KPSS Testleri Çöz

KPSS Lisans Konuları 2022


1 KPSS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı

KPSS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı
KPSS Lisans Konuları
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragraf
 • Sözcük Türleri
 • Sözcük Yapısı
 • Cümlenin Öğeleri
 • Cümle Türleri
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Sözel Mantık

KPSS Lisans Türkçe Konu ve Soru Dağılımı Burada

2 KPSS Matematik Konuları 2022

 • Temel Kavramlar
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • Bölme – Bölünebilme Kuralları
 • Rasyonel Sayılar
 • OBEB – EKOK
 • Ondalık Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Faktöriyel
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran – Orantı
 • Denklem Çözme
 • Sayı Problemleri
 • Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • İşçi – Havuz Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Faiz Problemleri
 •  Karışım Problemleri
 • Grafik Problemleri
 • Bağıntı ve Fonksiyon
 • Modüler Aritmetik
 • Kümeler
 • Kombinasyon
 • permutasyon
 • Olasılık
 • Sayısal Mantık
 • Şekil Yetenek

KPSS Lisans Matematik Konu ve Soru Dağılımı

3 KPSS Geometri Konuları 2021

 • Üçgende Açılar
 • Doğru Açılar
 • Özel Üçgenler
 • Üçgende Açı-Kenar Bağlantıları
 • Açıortay-Kenarortay Bağlantıları
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik
 • Dörtgenler
 • Çokgenler
 • Çember
 • Daire
 • Analtik Geometri
 • Katı Cisimler

KPSS Lisans Geometri Konu ve Soru Dağılımı

4 KPSS Tarih Konuları 2022

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Türk-İslam Tarihi
 • Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi
 •  Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 •  Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS Lisans Tarih Konu ve Soru Dağılımı

5 KPSS Coğrafya Konuları 2022

 • Türkiye Coğrafi Konumu
 • Türkiye Fiziki Coğrafyası
 • Türkiye’nin İklimi Ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’nin Yer şekilleri Su Örtüsü
 • Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası
 • Toprak Ve Doğa Çevre
 • Türkiye Ekonomik Coğrafyası
 • Tarım
 • Hayvancılık Ve Orman
 • Madenler Ve Enerji Kaynakları
 • Sanayi
 • Ticaret
 • Ulaşım
 • Turizm
 • Türkiye Bölgeler Coğrafyası

KPSS Lisans Coğrafya Konu ve Soru Dağılımı

6 KPSS Vatandaşlık Konuları 2022

 • Anayasal Gelişmeler
 • Hukuka Giriş
 • Temel Haklar
 • Genel Esaslar
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdari Yapı
 • Güncel
 • Uluslararası Örgütler

KPSS Lisans Vatandaşlık Konu ve Soru Dağılımı

KPSS Lisans sınavına kimler girebilir?

KPSS Lisans sınavına 4 yıllık bölüm ve bu bölümlerden mezun olabilecek durumda olan adaylar girebilir. 2 Yıllık bölüm mezunları ve lise mezunları sırasıyla KPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim sınavına girebilmektedirler.

KPSS Lisans sınavında hangi dersten kaç soru çıkıyor?

 • Türkçe : 30 Soru
 • Matematik-Geometri : 30 Soru
 • Tarih : 27 Soru
 • Coğrafya : 18 Soru
 • Vatandaşlık : 9 Soru
 • Güncel : 6 Soru

KPSS Lisans sınavında 60 genel yetenek (Türkçe, matematik), 60 genel kültür (tarih, coğrafya, güncel bilgiler) derslerinden toplamda 120 soru sorulmaktadır, sorulan 120 soruya karşılık 130 dakika süre verilmektedir. Yani soruları hem doğru hem de hızlı bir şekilde yapmak gerekiyor. Aynı zamanda zamanla yarışılan bir sınavdır.

Ertelenen bazı sınavların müfredatında değişiklik olsa da bu değişiklik KPSS’ye vurmadı. KPSS müfredatında herhangi bir daralma yapılmadı ya da henüz böyle bir açıklama gelmiş değil. Öyle bir durumda buradan da gerekli güncellemeleri takip edebilirsiniz.

ÖSYM tarafından 2021 KPSS sınav müfredatına göre düzenlenmiş konular yukarıda sıralanmıştır. Hangi dersten kaç soru çıktığına, hangi yıllarda kaç soru çıktığına konuların altında verilen ders bazında konu soru dağılımına bakarak görebilirsiniz.

KPSS lisans konuları neler, kpss lisans konu soru dağılımı, kpss lisans konularının yıllara göre dağılımı, kpss lisans dersleri, kpss lisans hangi dersten kaç soru çıkıyor, kpss lisans konu dağımı, kpss lisans türkçe matematik tarih konuları.

Yorum yapın