YKS Puan Hesaplama Robotu

YKS puan hesaplama 2020 ÖSYM verilerine uygun olarak hazırlanmıştır. YKS, TYT, AYT, Dil puanlarınızı hesaplayın.

Yükseköğretime geçiş sınavı YKS puan hesaplama için kullanabileceğiniz güncel hesaplama ve ÖSYM verileriyle hesaplanmış, ÖSYM sonuçlarıyla uyumlu bir hesaplama robotu hakkında bilgilendirme içeriğidir.

YKS Puan Hesaplama

YKS puan hesaplamalarında birden fazla hesaplama uygulanmaktadır. YKS Temel yeterlilik Testi TYT puan hesaplama, YKS puan hesaplama, YKS dil puanı hesaplama gibi farklı hesaplamalar bulunmaktadır.

YKS puanı nasıl hesaplanıyor?

Sınavda yapmış olduğunuz netlerinizi Türkçede 3,3 ; Matematikte 3,3 ; Fen Bilimlerinde 3,4 ; Sosyal Bilimlerde 3,4 sayılarıyla çarpıyoruz.

ÖSYM’nin her adaya otomatik olarak verdiği 100 puanı ve OBP’nizi (Lise bitirme ortalamanızın yüzde 60’ı – ortalamanız 90 ise 90 x 0,6 = 54 puan) ekleyin. Çıkan sonuç TYT puanınızı verecektir.

Aşağıdaki bağlantı üzerinden TYT puan hesaplamanızı hemen yapabilirsiniz.

TYT Puan Hesaplama

YKS puan hesapla nasıl yapılıyor?

YKS puan hesaplama sonucunuzu da TYT puan hesaplama robotundan hemen öğrenebilirsiniz.

TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe=1.32 Matematik=1.32 Sosyal Bilimler=1.36 Fen Bilimleri=1.36 ile çarpın.

SAYISAL:

AYT için netlerinizi: Matematik=3 Fizik=2,85 Kimya=3,07 Biyoloji=3,07 ile çarpın.

EŞİT AĞIRLIK:

AYT Puan hesaplama için:

Matematik=3 Edebiyat=3 Tarih-1=2.8 Coğrafya-1=3.33 ile çarpın.

SÖZEL:

AYT için netlerinizi:

Edebiyat=3 Tarih-1=2.8 Coğrafya-1=3.33 Tarih-2=2.91 Coğrafya-2=2.91 Felsefe=3 DİKAB=3,33 ile çarpın.

Dil Puanı Hesaplama

AYT için netlerinizi: Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın

YKS Dil Puanı Hesaplama

YKS Puan Hesaplama Formülü ÖSYM

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2020-TYT Puanı (TYT-P)
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir.
ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da
her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

YKS Puan Hesaplama Robotu 1
yks puan hesaplama

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim
kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili
ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların
ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak
üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
Adayların, 2020-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT’de en
düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.
2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek
Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının
hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir

Yorum yapın