KPSS Vatandaşlık Konuları ve Soru Dağılımı

2022 KPSS Lisans vatandaşlık konuları ÖSYM KPSS müfredatına göre hazırlanarak burada paylaşıma sunulmuştur. KPSS vatandaşlık yıllara göre soru dağılımına, hangi yılda hangi konudan kaç soru çıktığına yine buradan ulaşabilirsiniz.

KPSS Vatandaşlık Testleri Çöz

KPSS Vatandaşlık Konuları 2022


kpss lisans vatandaslik konulari
KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları
 • Hukukun Temel Kavramları,
 • Devlet Biçimleri Demokrasi Ve Kuvvetler Ayrılığı,
 • Anayasa Hukukuna Giriş Temel Kavramlar Ve Türk Anayasa Tarihi,
 • 1982 Anayasasının Temel İlkeleri,
 • Yasama,
 • Yürütme,
 • Yargı,
 • Temel Hak Ve Hürriyetler,
 • İdare Hukuku Ve
 • Uluslararası Kuruluşlar Ve Güncel Olaylar (6 Soru)

KPSS Vatandaşlık Alt Konu Başlıkları

Hukukun Temel Kavramları

 • Hukukun Tanımı
 • Hukuk Kaynaklarıyla İlgili Kavramlar
 • Yazısız Kaynaklar (Örf Ve Adet Hukuku)
 • Yardımcı Kaynaklar
 • Hukuk Kurallarının Yaptırımları
 • Kamu Hukuku Dalları
 • Ceza Ve Ehliyet
 • Özel Hukuk Dalları.
 • Hakkın Tanımı Ve Türleri

Devlet Biçimleri Ve Hükümet Sistemleri

 • Devlet Kavramı
 • Devlet Kurucu Unsurları
 • Devlet Kavramına İlişkin Ayrımlar
 • Yapılarına Göre Devlet Şekilleri
 • Egemenliğin Kaynağına Göre Devlet Şekilleri
 • Hükümet Sistemleri

Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar Ve Türk Anayasa Tarihi

 • Anayasa
 • Anayasa Kavramına İlişkin Ayrımlar
 • Yazılı Anayasa – Yazısız Anayasa Ayrımı
 • Türk Anayasa Tarih
 • Kanun-U Esasi (1876)
 • Kanun-U Esasî’de 1909 Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet)
 • 1921 Teşkilât-I Esasiye Kanunu
 • Teşkilat-I Esasiye Kanunu’nda 29 Ekim 1923 Tarihli Değişiklikler
 • 1924 Anayasası
 • 1961 Anayasası .
 • 1971-1973 Anayasa Değişiklikleri
 • 1982 Anayasası
 • 1982 Anayasasının Temel Özellikleri
 • 2017 Anayasasının Temel Özellikleri
 • Türk Tarihindeki Referandumlar
 • 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri

Yasama

 • Yasama Organı
 • Yasama İşlemleri
 • Tbmm İç Yapı Ve Çalışma Düzeni
 • Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı
 • Tbmm Görev Ve Yetkileri
 • Tbmm Bilgi Edinme Ve Denetim Yolları

Yürütme

 • Yürütme
 • Kanun Hükmünde Kararnameler
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Yönetmelik
 • Cumhurbaşkanı’nın Görev Ve Yetkileri

Yargı

 • Yargı
 • Yargı Organı
 • Hakimler Ve Savcılar Kurulu
 • Yüksek Mahkemeler
 • Anayasa Mahkemesi
 • Yargıtay
 • Danıştay
 • Uyuşmazlık Mahkemesi
 • Sayıştay

Temel Hak Ve Hürriyetler

 • Temel Hak Ve Hürriyetler
 • Temel Hakların Türleri

İdare Hukuku

 • İdare Hukuku
 • İdare (Kamu Yönetimi)
 • Yerel Yönetim Organları
 • Kamu Kuruluşları

Uluslararası Kuruluşlar Ve Güncel Olaylar

 • Uluslararası Kuruluşlar Ve Güncel Olaylar
 • Uluslararası Örgüt Ve Kuruluşlar
 • Kpss Güncel Bilgiler
 • Türkiye’ye Vize Uygulamayan Ülkeler
 • Unesco’nun Dünya Mirası Listesindeki Doğal Ve Kültürel Varlıklarımız

1982 Anayasası Tam Metni

 • T.C. Anayasası Madde Dizini
 • 1982 Anayasasında 2007 Değişiklikleri
 • 1982 Anayasasında 2010 Değişiklikleri
 • 1982 Anayasasında 2017 Değişiklikleri

KPSS Vatandaşlık Konu Soru Dağılımı


KPSS Vatandaşlık Soru Dağılımı
Konu Adı20142015201620172018
Hukuka Giriş62212
Anayasal Gelişmeler11
Genel Esaslar1
Temel Haklar1112
Yasama11121
Yürütme131
Yargı121
İdari Yapı33312
Uluslararası Örgütler
Toplam99999

KPSS’de yanlışlar doğruyu götürüyor mu?

Evet, KPSS’de 3 yanlış bir doğruyu götürmektedir.

KPSS puanı kaç yıl geçerli?

KPSS puanı son değişiklikle birlikte 2 yıl geçerlidir, yalnız öğretmen adayları için KPSS puanları 1 yıl geçerli olacaktır. Sınav yapılmadığı yıllarda ise bir önceki yılın puanı geçerli sayılacaktır.

KPSS Lisans vatandaşlık dersinden her sene 9 soru sorulmaktadır. Peki hangi konulardan sorular çıkıyor?

kpss vatandaşlık konuları neler, kpss vatandaşlık hangi konulardan sorular çıkıyor, kpss vatandaşlık soru dağılımı, kpss vatandaşlık en çok çıkan konular, kpss anayasa konuları, kpss anayasa konu soru dağılımı, kpss vatandaşlık ösym konuları ve yıllara göre soru dağılımı.

Diğer derslerin konu ve soru dağılım analizleri burada.

KPSS Lisans Konuları (Tüm Dersler)

KPSS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı

KPSS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

KPSS Geometri Konuları ve Soru Dağılımı

KPSS Tarih Konuları ve Soru Dağılımı

KPSS Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı

Yorum yapın