Öğretmen Atamaları Valiliklerce Yapılacak!

ogretmen atamasi

Milli Eğitim Bakanlığı, hazırladığı taslakta atama işlemlerini valiliklere bırakmayı amaçlıyor. Bu taslağa göre öğretmen atamaları valilikler tarafından yapılacaklar. 20 Ekim’de yayınlanan öğretmen atama ve yer değiştirme taslağının “Yetki Devri” başlığını taşıyan 51. maddede şunlar yer almaktadır: “MADDE 51- (1) Öğretmen kadrolarına atama ve yer değiştirme yetkisinin tamamı veya bir kısmı valiliklere devredilebilir.” Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlığın … Read more