Öğretmen Atamaları Valiliklerce Yapılacak!

Milli Eğitim Bakanlığı, hazırladığı taslakta atama işlemlerini valiliklere bırakmayı amaçlıyor. Bu taslağa göre öğretmen atamaları valilikler tarafından yapılacaklar. 20 Ekim’de yayınlanan öğretmen atama ve yer değiştirme taslağının “Yetki Devri” başlığını taşıyan 51. maddede şunlar yer almaktadır: “MADDE 51- (1) Öğretmen kadrolarına atama ve yer değiştirme yetkisinin tamamı veya bir kısmı valiliklere devredilebilir.”

Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlığın atama ve yer değiştirme ile ilgili tüm işlemlerini Valiliklere bırakmayı planlamaktadır.

Bakanlığın tüm enerjisinin son yıllarda sürekli olarak öğretmen atama ve nakil işlemlerinde yoğunlaşması ve Bakanlığın sadece atama işlemleriyle gündeme gelmesi, Bakanlığın politika üretmesinin ve geliştirmesinin, üretilen politikaların kamuoyunda verimli bir ortamda tartışılmasının da önüne geçtiği ifade ediliyor. MEB’in tasarladığı bu sistemin hayata geçmesi halinde, Bakanlık, merkezde atamaların yine objektif kriterlere göre yapılmasını sağlayan düzenleyici ve denetleyici bir konumda olacak ama atama işlemleri Valiliklerce yürütülecektir. Bu sayede Bakanlığın, personel planlaması, verimliliği ve yönetimi konusunda çalışmalar yapmak için daha geniş bir zamana sahip olacağı öngörülüyor.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.