Memurlar Hangi Ek İşleri Yapabilir? 30

Memurlar Hangi Ek İşleri Yapabilir? 30

Memurlar Hangi Ek İşleri Yapabilir? 30 17.06.2014 tarihinde İBRAHİM HALİL GÜÇLÜ araclığı ile oluşturuldu.

Memurlar memurluk dışında hangi ek işleri yapabilirler? Memurların yapabileceği ek işler hangileridir? Memurlar hangi ek işleri yapmakta özgürdür? Memurların yapabileceği ek işler nelerdir? Bakalım:

Memurlar hangi ek işleri yapabilir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurların, memuriyet sıfatlarının devamı süresince ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmıştır. Devlet memurlarına yasaklanmış olan faaliyetler dışında kalan ve Devlet memurluğunun itibar ve güven duygusunu sarsmayacak işlerin; mesai saatleri içerisinde olmamak, iş verimini etkilememek, memuriyet görevi ve nüfuzu ile ilişkilendirilmemek kaydıyla yapılması ise mümkün olabilmektedir. Hangi faaliyetler memurlar için yasaklanmıştır? 657 sayılı Kanunun “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28 inci maddesinde, memurların yapamayacağı faaliyetlerin neler olacağı sayılmıştır. Buna göre, memurların;

-Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek herhangi bir faaliyette bulunmaları, -Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev almaları,

-Ticari mümessil veya ticari vekil olmaları,

-Kollektif şirketlerde ortak olmaları,

-Komandit şirkette komandite ortak olmaları,

-Mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açmaları,

-Gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışmaları yasaklamıştır. Memurların şirket ortaklıkları konusundaki yazımız için tıklayınız… Memurlar tarafından yapılabilecek bazı faaliyetler Devlet memurları;

-Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen görev alabilirler.

-Özel kanunlarda belirtilen görevleri yapabilirler.

-Kurumlarından izin almaları şartıyla, insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar yapabilirler.

-Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevlerini yürütebilirler.

-Kooperatif şirket ortağı olabilirler. -Komandit şirketlerde, sermayesi paylara bölünmüş komanditer ortak ve komanditer (sınırlı sorumlu) ortak olabilirler.

-Anonim şirket ortağı olabilirler.

-Limited şirket ortağı olabilirler. (Devlet memurları üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri hariç, ortak olabilecekleri diğer şirketlerin yönetim ve denetiminde görev alamaz, şirketin personeli sayılacak bir görev yapamaz ve şirketin kanuni temsilcisi olamazlar). Memurların yapabileceği diğer bazı faaliyetler Yukarıda sayılan ve Devlet memurları tarafından yapılabilecek olan faaliyetlerin yanı sıra, memurların tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirmeyecek türden diğer görevler ile ticari kazanç sayılmayacak gelirler elde etmeleri sonucunu doğuracak diğer bazı faaliyetleri de yapmaları mümkündür. Örneğin, memurlar;

-Hisse senedi alım-satımı yapabilirler. -Bilirkişilik ve hakemlik yapabilirler. -Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alabilirler.

-Gayrimenkul geliri elde edebilirler.

-Menkul geliri elde edebilirler.

-Sosyal ve mesleki nitelikteki kuruluşların organlarında görev alabilirler.

-Zirai kazanç sağlayabilirler. Yasağa uymayan memurlara verilecek ceza Devlet memurlarının, yasaklanmış olan ticaret veya diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmaları halinde, haklarında disiplin cezası uygulanması öngörülmüştür. 657 sayılı Kanunun 25/D maddesinde, Devlet memurlarına Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası verilmesini gerektiren fiiil ve haller arasında “h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,” da yer almaktadır. Memurlar belirli işleri yapabilirler.

Beğendin mi? Paylaş:)WhatsappYazdır

Yorum Yap