KPSS, Dil ve Meslek Dershaneleri Kapatılmayacak

Dershanelerle ilgili dönüşüm projeleri görüşülmeye devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI, KPSS, Dil ve Meslek kursları veren kurumlara yönelik kapatılıp kapatılmama konusunda açıklama yaptı. Kanal 24’teki ‘Siyaset 24’ programına katılan Nabi Avcı Dershaneler ve KPSS kursu veren kurumlar hakkında şöyle açıklama yaptı:

Dershanelerin mevcut sınav sistemiyle birbirini besleyen bir ilişkisi olduğu doğru. Biz de bu konuda yapılacak düzenlemenin bununla sınırlı kalmayacağını, müfredatta, öğretmen yetiştirmestratejisinde vs. olacağını anlatmaya çalışıyoruz. En yaygın bilineni SBS’nin kaldırılması bununla doğrudan ilgilidir.Çocuklar sene sonunda tek bir sınav yerine, kendi okullarındayapılan merkezi yazılılara girdiler. Öğretmenler müfredatıyetiştirmek için çok büyük gayret gösterdi. Öğrencilerdershaneye gitmek yerine kendi sınıflarında derse girmeleri gerektiğini gördü. Benzer bir süreci üniversiteye girişte deuygulamak istiyoruz. Sınavsız değil ama bir-iki sınava endeksli hale getirmekten kurtarmak istiyoruz. Lisede de öğretmeni,okulu, müfredatı merkeze alan bir düzenlemeden sonra,üniversiteye girişi de lise müfredatını temel alan, sosyal,sanatsal, kültürel başarılarını da dikkate alan bir düzenlemenin,öğrencilerimizin üniversiteye girişte daha doğru olacağını düşünüyoruz.

Uygun olmayanlar kooperatif kurabilir

Biz baştan beri dershaneler konusunun bir kapatma süreci olmaması gerektiğini; niteliği, mevcut talebeve Türkiye’nin koşullarına uygun bir dönüştürme sürecini öngördük. Bunlardan az bir kısmı özel okulolmaya uygun. Dershanelerin bugünkü konumlarıyla 1 Eylül 2015’e kadar çalışabileceğini söylemiştik. Bu aynen devam ediyor. Ama pek azı mevcut kriterlere uyarak özel okul olabilir, biz burada da geçiş dönemiiçin özel okul kriterlerini biraz esnetelim dedik. Bizim elimizde Milli Eğitim Bakanlığı olarak veya başka kamu kuruluşlarının elinde arsalar var. Özel okul açmak için bugün mevcut dershanelerin büyük kısmı apartman benzeri yerlerde eğitim veriyor. Bunlar özel okul olmaz. Özel okul olma kriterini ne kadar esnetirseniz esnetin olmaz. Altında içki satılan, çocuklar için uygun olmayan bir faaliyet varsa orası özelokul olmaz. Bunlar, ‘ben apartmanda dershanecilik yapıyorum ama gerekli imkan sağlanırsa özel okuladönüşmek istiyorum’ diyorsa, kendi öz kaynakları yetmiyorsa üç dört dershane bir araya gelerek, bir kooperatif oluşarak özel okul olmak isterse bunlara arsa verilir. Açık liseye dönüşebilirler. Ama bu açık lise 90’lı yıllardaki gibi kayıt yaptırılıp, daha sonra sınav tarihlerinde sınavlara girilen bir açık lise türü değil. 20 saat yüz yüze eğitim öngördük. Kurumlar öğrencilerden bunun ücretini talep edecek. Bir tür yarı özelokul gibi…

Dil kursları kapanmıyor

Dil kursları, KPSS hazırlık kursları vs. devam edecek. Yani bir üst eğitim kurumuna hazırlık niteliğinde programlar uygulanmayacak. Onun dışında dil kursları, beceri kursları, KPSS hazırlık kursları devam edecek.

1 Eylül 2015 tarihi öğretmenlerle, çalışanlarla yapılan sözleşmelerin, kira sözleşmelerinin sona erdirilmesi için belirlenmiş bir tarih aslında. Daha önce Haziran 2014’te dönüşecekler demiştik ama sektörleyaptığımız görüşmeler sonucunda bu tür sözleşmeler için süre istediler. Dolayısıyla bu süre tanınmış oldu.

Akademisyenlerin özlük hakları iyileştirilecek

Akademik personelin maaş durumuyla ilgili sorunlar Bakanlar Kurulu’nda da görüşüldü. Bu konuda bir fikir birliği var. Yıllardır akademisyenlerimiz, daha önceki yıllarla kıyaslanmayacak kadar gerilemiş durumdalar. Dolayısıyla bu konuda bir iyileştirme yapılması gerektiği konusunda çalışmalar var. Öncelikle en çok mağdur olduğu düşünülen ve üniversitelerimizin geleceği bakımından da durumları düzeltilmesi gereken araştırma görevlileri. Üniversiteden yeni mezun olmuş birinin, özel bir kurumda alacağı maaşla,üniversitede araştırma görevlisi olduğunda alacağı maaş arasında çok ciddi fark var. Dolayısıyla iyi elemanlar üniversiteleri tercih etmiyor. Bu da üniversitelerimizin geleceği için tehlike oluşturuyor. En kısa zamanda bununla ilgili perspektifler netleşmiş olacak.

2014’te 50 bin öğretmen ataması

Şubat’ta 10 bin öğretmen ataması yapılacak demiştik. 40 bin de temmuz ayında. Şubat ayında aslında atama yapılmayacaktı. Fakat ocak ayında emekli olan öğretmenlerimizin yerine, emekli olanlardan daha fazla sayıda atama yapacağız. 2014’te 50 bin atama yapmış olacağız.

Yorum yapın