Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarla İlişkileri

Atatürk ilkeleri hangi inkılaplarla bağlantılı? Atatürk ilkelerinin inkılaplarla ilişkisi için hazırlanan KPSS Tarih ders notlarını buradan okuyabilirsiniz.

KPSS’de sıkça çıkan konulardan birisi olan Atatürk ilkeleri ve inkılaplarla bağlantıları konusu için hazırlanan ders notları aşağıdaki gibidir. Hangi ilke hangi inkılapla ilgilidir? Atatürk ilkeleri ve bağlantılı olduğu inkılaplar…

Cumhuriyetçilik Ilkesi Dogrultusunda yapılan Inkılaplar:
 TBMM’nin Açılması
 1921-1924 Anayasalarının hazırlanması
 Saltanatın Kaldırılması
 Cumhuriyetin Ilanı
 Siyasi partilerin kurulması
 Kadınlara seçme seçilme haklarının verilmesi
 Ordunun siyasetten ayrılması
Milliyetçilik Ilkesi Dogrultusunda yapılan Inkılaplar:
 Milli bir Türk devletinin kurulması
 TBMM’nin açılması
 Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
 Türk Tarih Kurumunun kurulması
 Türk Dil Kurumunun kurulması
 Kapitülasyonların kaldırılması
 Bagımsız gümrük politikası ve Koruyucu Gümrük Kanunu’nun çıkarılması
 Yabancılara ait demiryollarının millilestirilmesi
 Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması
 Okullarda derslerin Türkçe okutulması
Halkçılık Ilkesi Dogrultusunda yapılan Inkılaplar:
 Cumhuriyetin Ilanı
 Soyadı Kanunu
 Kadınlara siyasi hakların tanınması
 Kılık kıyafet ve sapka kanunu
 Asar vergisinin kaldırılması
Devletçilik Ilkesi Dogrultusunda yapılan Inkılaplar:
 Bazı özel Türk ve yabancı kurulusların devletlestirilmesi
 Milli Korunma Kanunu (Inönü Dönemi 1940)
 I ve II. Bes YıllıkSanayi Planlarının hazırlanması
 Devlet bankalarının kurtulması (Sümerbank, Etibank v.s.)
 Devletin yatırım yapması
 Laiklik Ilkesi Dogrultusunda yapılan Inkılaplar:
 Saltanatın Kaldırılması
 Halideligin Kaldırılması, Seriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
 Tevhidi Tedrisat Kanunu
 Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 Medeni Kanunun kabulü,
 Sapka Inkılabının yapılması
 Devletin dininin Islam’dır maddesinin anayasadan çıkarılması
 Milletvekillerinin yemin seklinin degistirilmesi
 Atatürk Ilkelerinin anayasaya girmesi

Yorum yapın