Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Okutman İlanı

İlan No :
1008197
İlanın Çıkılacağı yer
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ—>YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Kadro Ünvan
OKUTMAN
Ales Puanı  
Kadro Sayısı
Yds/Dengi
Kadro Derecesi
Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Giriş Tarihi
Başvuru Tipi
Basvuru Yeri
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
ÖZEL ŞARTLAR
 İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık, Dil Bilimleri Bölümlerinden birinden Lisans Mezunu olmak,   formasyon belgesi sahibi olmak, en az 1 yıl bir Yükseköğretim Kurumunda ders verme tecrübesine sahip olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemani kadrolarina yapılacak atamalarda ALES’ten en az 80.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 90.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR
1-Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.
2-Yabancı dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.

İSTENEN BELGELER

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi
2. Resimli Özgeçmiş
3. 1 adet fotoğraf (Güncel)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus Cüzdan Sureti
8. İlan edilen kadroya bağlı varsa Y. Lisans veya Doktora mezuniyet veya öğrenci belgesi

9. Vasra yayınlanmış veya yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları

10. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

NOT: Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerinin gönderilmesi yeterli olup, sınava çağırılan adaylardan bunların asıllarını ibraz etmeleri istenecektir. Başvuru şahsen posta ile 14.04.2016 tarihi 17:00’a kadar Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No 7 PK 80 07400 Alanya / ANTALYA adresine yapılmalıdır. Süresinde yapılmayan başvurular veya postadan doğan gecikmeler veya eksik belge içeren başvurular işleme alınmayacaktır.

Sınav yeri, saati ve sonuçları web sayfasında yayınlanacaktır.

MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

Yorum yapın