Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Okutman İlanı 58

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Okutman İlanı 58 04.04.2016 tarihinde YENER CİNDEMİR isimli üyemiz paylaşmıştır.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Okutman İlanı
İlan No :
1008140
İlanın Çıkılacağı yer
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ—>YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Kadro Ünvan
OKUTMAN
Ales Puanı  
Kadro Sayısı
Yds/Dengi
Kadro Derecesi
Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Giriş Tarihi
Başvuru Tipi
Basvuru Yeri
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
ÖZEL ŞARTLAR
 İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) veya İngiliz Dili Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak, belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış veya lisans eğitiminden sonra belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemani kadrolarina yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 95.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR
1-Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.
2-Yabancı dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.

İSTENEN BELGELER

1-Özgeçmiş,

2- Nüfus cüzdanı örneği,

3-Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi,

4-Resmi transkript (Lisans)

5-Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 95 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak)

6-ALES belgesi fotokopisi,

7-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,

8-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar  getireceklerdir.),

9- SGK Hizmet Döküm Belgesi.

10-Adaylar Başvuru formunu web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden alarak şahsen veya postayla başvuracaklardır.

11-Başvuru süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

12Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları web http://www.adanabtu.edu.tr      adresinden  ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

Yorum yapın