2020 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımları Neler?

2020 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımları Neler?

2020 KPSS önlisans konuları neler? KPSS önlisans sınavında hangi derslerden hangi konulardan kaç soru çıkıyor? KPSS Önlisans sınavında hangi dersler var? Önlisans KPSS sınavında hangi konudan sorular çıkmaktadır?

2020 KPSS Önlisans Konuları

 • 2020 KPSS Önlisans Türkçe – 30 Soru (4 Soru Sözel Mantık)
  • Sözcükte Anlam
  • Cümlede Anlam
  • Paragrafta Anlam
  • Ses Bilgisi
  • Yapı Bilgisi
  • Sözcük Türleri
  • Cümle Bilgisi
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
  •  Anlatım Bozuklukları
 • 2020 KPSS Önlisans Matematik – 30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)
  • Temel Kavramlar,
  • Sayılar,
  • Bölme-Bölünebilme Kuralları,
  • Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK,
  • Birinci Dereceden Denklemler,
  • Rasyonel Sayılar,
  • Üslü Sayılar,
  • Köklü Sayılar,
  • Çarpanlara Ayırma,
  • Eşitsizlik – Mutlak Değer,
  • Oran – Orantı,
  • Problemler,
  • Kümeler,
  • İşlem – Modüler Aritmetik,
  • Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
  • Tablo ve Grafikler
 • 2020 KPSS Önlisans Tarih – 27 Soru
  • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
  • İlk Türk – İslam Devletleri ve Beylikleri
  • Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri
  • Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)
  • XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)
  • XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi
  • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
  • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
  • I. TBMM Dönemi
  • Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
  • Atatürk İnkılapları
  • Atatürk İlkeleri
  • Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)
  • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
  • Atatürk Sonrası Dönem
  • Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği
  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
 • 2020 KPSS Önlisans Coğrafya – 18 Soru
  • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
  • Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri
  • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
  • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
  • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
  • Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
  • Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
  • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
 • 2020 KPSS Önlisans Vatandaşlık – 9 Soru
  • Hukukun Temel Kavramları,
  • Devlet Biçimleri Demokrasi Ve Kuvvetler Ayrılığı,
  • Anayasa Hukukuna Giriş Temel Kavramlar Ve Türk Anayasa Tarihi,
  • 1982 Anayasasının Temel İlkeleri,
  • Yasama,
  • Yürütme,
  • Yargı,
  • Temel Hak Ve Hürriyetler,
  • İdare Hukuku Ve
 • 2020 KPSS Önlisans Güncel Bilgiler – 6 Soru

2020 KPSS Önlisans sınavında toplamda; 60 Genel Yetenek (Türkçe ve Matematik) 60 Genel Kültür (Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık) olmak üzere 120 soru yer alacaktır.

Beğendin mi? Paylaş:) Google+ Whatsapp Yazdır

Yorum Yap