Sıfatlar Konu Anlatımı

KPSS Sitesi
KPSS Döküman Sitesi

Sıfatlar isimlerin önüne gelir ve onları renk, uzunluk, sayı, soru vb durumlarda niteleyen veya belirten sözcük türleridir.

Sıfatlar: Niteleme ve belirtme sıfatları olarak ikiye ayrılır.

Niteleme sıfatları isimlere sorulan nasıl sorusuna cevap verirler. Örneğin: Güzel kız> nasıl kız ? güzel kız.

Şık elbise, nasıl elbise? şık elbise. burada güzel ve şık sözcükleri niteleme sıfatıdır.

Belirtme sıfatları ise kendi içinde: Soru,sayı,belgisiz ve işaret sıfatları olarak 4’e ayrılır.

Soru sıfatları: Soru sıfatları isimleri soru yönünden etkilerle hemen örneklere geçelim. Cevaba bakarak soru sıfatını bulalım.

Ne gün gelirsiniz? Şu gün

Nasıl bir hediye aldın? Güzel hediye

Hangi araba daha güzel? Şu araba

Buralarda gördüğünüz gibi sorular isme soruluyor ve cevapta sıfat var. Biz bu altı çizili sözcüklere soru sıfatı diyoruz

İşaret sıfatı isimleri işaret eder. Bu şu o gibi sözcükler

Bu adam, bu çocuk, bu masa, şu resim, o yatak…

Not: O sözcüğü bir kişi yerine kullanılmışsa kişi zamiri, bir varlığı işaret ediyorsa işaret sıfatıdır.

Sayı sıfatı kendi içinde ayrılır:

Asıl sayı sıfatı: adından da anlaşılacağı gibi sayı belirten sözcükler buna girer: Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur… 🙂

Sıra sayı sıfatı sıra bildiren sözcükler: ikinci sıra, üçüncü kişi

Üleştirme sayı sıfatı: ar er ile yapılan sıfatlardır. birer kişilik grup, üçer kişi

Kesir sayı sıfatı: kesirli sıfatlardır: yarım ekmek, çeyrek dürüm

Belgisiz sıfatlar, çok saçma bir isim fakat böyle kabul etmeliyiz. Belirsizlik bildiren sıfatlardır: Bazı, kimi, her, tüm, birçok vb.

Bazı insanlar, kimi adamlar, her insan, tüm dünya, birçok çocuk…

Yorum yapın