Orman Su İşleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 43

Orman Su İşleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 43 04.04.2015 tarihinde ESRA NUR GÖKÇEK tarafından yüklenmiştir.

Orman Su İşleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personel alımı ile ilgili iş ilanını okumaktasınız. Orman Su İşleri Bakanlığının yaptığı duyuruda sözleşmeli personel alımı yapacağını duyuran Orman Su İşleri Bakanlığının bu personel alımıyla ilgili diğer ayrıntılar aşağıdaki gibidir:

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 06 Temmuz 2013 ve 05 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 13 (onüç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylar davet edilecektir.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c)(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d)Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e)Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1.KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)

a).NET, C# ve ASP.NET Web Form konusunda en az beş (5) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,

b)Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML, HTML5, XHTML gibi web teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

c)Entity Framework, MVC, MVVM konusunda tecrübeli ve en az iki projede kullanmış olmak,

ç) IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması deploy konusunda tecrübesi olmak,

d)Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.

e)Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

f)İleri seviye PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak,

g)Oracle, MS Sql Server veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) Windows servisleri, Web Teknolojileri, .Net Framework 4 / 4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h)Mobil cihazlar için native (Android, iPhone) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

ı) Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

Microsoft Certifıed Professional Developer (MCPD)

Microsoft Certifıed Solution Developer (MCSD)

Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)

2.VERİ TABANI VE YAZILIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)

a)Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b)OCA sertifikasına sahip olmak,

c)Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veritabanı yönetmiş olmak,

ç) Oracle FRA/Redo log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

d)Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak,

e)Oracle veritabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

f)Linux düzeyinde Oracle lmport ve Export, Data Pump lmport/Export ve RMAN scripleri yazmış ve Linux Crontab’a entegre etmiş olmak,

g)Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, Oracle veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak, izlemek, kaydetmek konularında bilgi sahibi olmak,

ğ) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

h)Veri tabanında performans ayarlaması (tuning) yapabilmek ve tecrübe sahibi olmak, ı) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

i)Veritabanı kullanıcılarının kullandığı SQL’lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,

j).Net ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak.

k)Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.

l)Visual Studio.NET, C#, Entity Framework, MVC konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak.

m)Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak,

n)Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

Microsoft Certifıed Professional Developer (MCPD)

Microsoft Certifıed Solution Developer (MCSD)

Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)

3.YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)

a).NET, C# ve ASP.NET Web Form konusunda en az beş (5) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,

b)Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, WCF, JavaScript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

c)Entity Framework, MVC, MVVM konusunda tecrübeli ve en az iki projede kullanmış olmak,

d)Web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.

e)IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması deploy konusunda tecrübesi olmak,

f)PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak,

g)Oracle, MS Sql Server veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h)Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,

i)Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)

4.PROJE YÖNETİCİSİ, İŞ GELİŞTİRME VE SÜREÇ YÖNETİM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)

a)En az 5 yıl Proje Yöneticisi veya İş Geliştirme ve Süreç Yönetimi konularında görev yapmış olmak,

b).NET, C# ve ASP.NET Web Form konusunda en az iki yazılım geliştirmiş olmak ve bunu belgeleyebilmek,

c)Projeler arasındaki ilişkileri takip etmek ve mükerrer projelerle oluşabilecek iş, zaman ve maddi kayıpların önüne geçmek,

ç) Devam eden veya sonuçlanmış projeler ile yeni yapılacak projeler arasındaki ilişkileri inceleyerek, birleştirilebilecek projeler veya projelerin birleştirilebilecek modülleri hakkında raporlar hazırlayarak idarenin görüşene sunmak,

d)Gereksinimlerin belirlenmesi ve yönetimi aşamasında gerekli olan iletişim teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e)Toplantı yönetimi, etkin dinleme ve sunum yapma gibi iletişim teknikleri konularına hakim olmak,

f)PMI standartlarına uygun hareket eden, PMP Sertifikalı olmak,

g)Teknik destek ekipleri yönetimi konusunda deneyimli,

ğ) İletişim yetenekleri güçlü olmak, projelerde iletişim yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

h)Proje paydaş yönetimi, projelerde entegrasyon (Bütünleşik Proje Yönetimi), proje kapsam yönetimi, proje zaman yönetimi konularında tecrübeli olmak.

ı) Proje insan kaynakları, proje maliyet yönetimi, proje kalite yönetimi konularında tecrübeli olmak,

i)Tercihen;

IIBA CBAP ve CCBA Sertifika sahibi olmak,

Sistem analisti/İş analisti olarak görev yapmış olmak,

CMMI, SCRUM gibi proje yönetim standartlarının uygulandığı projelerde proje yöneticisi olarak görev yapmış olmak

5.KIDEMLİ CBS YAZILIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme

Ücret Tavanının 3 Katına kadar)

a).NET C# ve ASP.NET Web Form konusunda en az beş (5) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,

b)Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, WCF, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

c)Entity Framework konusunda tecrübeli ve en az iki projede kullanmış olmak,

ç) OGC Web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.

d)IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması deploy konusunda tecrübesi olmak,

e)İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

f)Oracle Spatial, SQL Server ve PostgreSQL veritabanı yönetim sistemlerinden en az birini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu deneyimi olan,

g)HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery, JSON, XML konularında uygulama geliştirmiş olmak,

ğ) Entity Framework, ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,

h)Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

ı) Tercihen;

ARCGIS deneyimi olan,

GML ve GeoJSON kullanabilen,

OGC Standartlarında bilgi sahibi,

Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımlarında bilgi sahibi,

Dağıtık coğrafi veritabanlarından veri alma, dönüştürme ve yükleme (ETL) konularında deneyimi olan,

6.BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme

Ücret Tavanının 3 Katına kadar)

a)Kamu veya özel en az 1000 kullanıcılı bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,

b)SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 1.000 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sistem ve/veya ağ yönetim konusunda en az 1 yıl çalışmış olmak,

c)Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

d)Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

e)WebStandartlarıkonularıveprotokolleri

HTTP S/HTML/F TP/ J S/URL/Encodings/SQL/.Net/PHP/Ajax/Jqery konularında

tecrübe sahibi olmak,

f)XSS, SQL injection önleme teknikleri, Framework çözümleri (.NET MVC, RequestValidation, JSTL,JSON, CSRF, v.b.) konularında tecrübe sahibi olmak,

g)Güvenli kimlik doğrulama ve yetkilendirme, session yönetimi ( Basic Authentication, Windows Authentication, OpenID, Forms Authentication, Güvenli CAPTCHA

Kullanımı, Kimlik Doğrulama Stratejileri, Zararlı dosya çalıştırma, Cross Site Scripting, Access Control, ThreadSafety, Hidden Form FieldManipulation, ParameterManipulation, WeakSessionCookies, Blind SQL Injection, Numeric SQL Injection, String SQL Injection, Web Services, Fail Open Authentication, Dangers of HTML Comments,) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h)Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

i)Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, PHP, ASP) hakkında bilgi sahibi olmak,

j)Web servisi zafiyetleri ve önlemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

k)Tercihen;

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,

CEH-CertifıedEthical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,

7.AĞ VE SİSTEM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret

Tavanının 2 Katına kadar)

a)Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ ve sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b)Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

c)SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 500 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak,

ç) Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

d)Sanallaştırma teknolojileri konusuna hakim olmak, HyperV ve VMWare ürünlerinde tecrübeli olmak,

e)Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

f)Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g)Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewalls donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

ğ) Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

h)Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak,

Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows

Server 2008 ve üzeri

Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows

Server 2008 R2 ve üzeri

Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server® 2008 ve üzeri

Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server 2010,

Configuration ve üzeri

CCNA sertifikasına sahip olmak.

8.YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

a)Yazılım geliştirme uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b)Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

c).NET, C# ve ASP.NET Web Form, ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak ç) Web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.

d)PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak,

e)MS Sql Server, Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

f)Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak,

g)Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak, ğ) NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda tecrübe sahibi olmak,

h)Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

(MS)

9.İŞ ANALİSTİ (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2

Katına kadar)

a)En az 3 yıl Sistem analisti veya İş analisti olarak görev yapmış olmak.

b)İlişkisel veritabanı tasarımı ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

c)En az bir kurumsal projede C# dili kullanarak Visual Studio.NET ortamında web tabanlı uygulama geliştirmiş olmak,

i)Gereksinimlerin belirlenmesi ve yönetimi aşamasında gerekli olan iletişim teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

j)Toplantı yönetimi, etkin dinleme ve sunum yapma gibi iletişim teknikleri konularına hakim olmak,

k)IIBA’nın gereksinim döngüsü ve iş analistlerinin bu döngü kapsamında gerçekleştireceği ana aktiviteler konularında bilgi sahibi olmak,

l)Gereksinim belirleme metodları hakkında bilgi sahibi olmak,

m)Gereksinim analiz ve dökümantasyonuna yönelik teknikler hakkında bilgi sahibi olmak,

n)İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams) gibi analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

o)IIBA standartlarında veri akış diyagramları (data flow diagrams), aktivite diyagramları (activity diagrams), durum diyagramları (state diagrams) ve akış semaları (flowcharts) gibi is /süreç akış modelleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ö) IIBA standartlarında fonksiyonel iş senaryo dokümanları (functional use cases), sistem iş senaryosu dokümanları (system use case) ve UML (Unified Modeling Language) diyagramları konularında bilgi sahibi olmak,

p)Kullanıcı kabul testlerinde (user acceptance test) uygulanması gereken adımlar ve teknikler konusunda bilgi sahibi olmak,

r)Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karsılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

s)Sonuç odaklı müzakere teknikleri (the principled negotiations model) hakkında bilgi sahibi olmak,

ş) Fizibilite çalışmaları, iş modeli çalısmaları (business case) ve süreç iyileştirme projeleri gibi çalışmalarda gerekli olan kurumsal analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

t)Etkin gereksinim planlama ve yönetim teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

10.CBS YAZILIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret

Tavanının 2 Katına kadar)

a)Visual Studio platformunda mezuniyet sonrası en az 3 yıl C#, .NET Framework ve ASP.NET ile uygulama geliştirme konularında iş tecrübesine sahip olmak,

b)İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL, PL/SQL bilgisine sahip olmak,

c)Oracle Spatial, SQL Server ve PostgreSQL veritabanı yönetim sistemlerinden en az birini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu deneyimi olan,

ç) OGC Web Servisler ve WCF (Windows Communication Foundation) ile uygulama geliştirmiş olmak,

d)HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery, JSON, XML konularında uygulama geliştirmiş olmak,

e)ASP.NET Entity Framework, ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,

f)Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

g)Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak.

ğ) Tercihen;

Java deneyimi olan,

ARCGIS deneyimi olan,

PostGIS deneyimi olan,

GML ve GeoJSON kullanabilen,

OGC Standartlarında bilgi sahibi,

Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımlarında bilgi sahibi,

11.WEB TASARIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret

Tavanının 2 Katına kadar)

a)Web sayfası tasarlama ve grafik tasarım konularında en az 3 (üç) yıl tecrübesi olmak,

b)Hazır şablonlar vb. kullanmaksızın özgün tasarım gerçekleştirebilecek olmak,

c)AdobeIllustrator, Photoshop, Indesign, Flash programlarına hakim olmak,

ç) Daha önce hazırlamış olduğu Logo, Banner, Katalog, Dergi veya Web Arayüzü Tasarımlarını sunabilecek,

d)Arama Motoru Optimizasyonları konularında deneyimli olmak,

e)Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

f).NET, C# ve ASP.NET Web Form, ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak

g)XML Servisleri, Web servisleri, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.

ğ) PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak,

h)MS Sql Server, Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Web teknolojileri (HTML5, CSS 3, Javascript, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak,

i)NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda tecrübe sahibi olmak,

j)CMS(İçerik Yönetim Sistemi) uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

k)CMS uygulamalarına şablon ve tema oluşturma konusunda tecrübe sahibi olmak,

1)Grafik tasarımı ve temel grafik tasarım teknikleri (tipografi, renk, denge ve mizanpaj v.b.) konusunda tecrübeli olmak

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile nitelikler aranır.

II-SINAV KONULARI

Yazılı ve sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvurular; 20/04/2015-04/05/2015 tarihleri arasında www.ormansu.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu” nun doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 04/05/2015 tarihi akşam mesai bitimine kadar ( Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 Yenimahalle / ANKARA) adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla yapılabilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER

a)İş Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı ) ve 1 fotoğraf,

b)Yüksek Öğrenim Kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin yada eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

c)KPSS sonucunu gösteren belge,

ç) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi)

d)Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge(yazılım pozisyonları için)

e)Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

f)Çalışma sürelerini gösteren belgeler,

Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge.

g)Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

a)Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak her bir pozisyon sayısının 10 katı kadar aday, en yüksek puan alandan başlayarak yapılacak puan sırasına göre yazılı sınava çağırılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, adayların tamamı sınava katılabilecektir.

b)Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.ormansu.gov.tr sitesinde 18/05/2015 tarihinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

c)Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

d)Başvuru sahipleri birden fazla pozisyona başvuruda bulunamaz.

e)Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atama yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a)Yazılı sınav, 23/05/2015 tarihinde yapılacaktır.

b)Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c)Yazılı sınav sonuçlarına göre, sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri 03/06/2015 tarihinde www.ormansu.gov.tr adresinde yayınlanacaktır

d)Sınava girmeye hak kazanan adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ve fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesi bulundurması zorunludur.

SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a)Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 13 (onüç)’dür.

b)Kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c)Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d)Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

a)Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

b)Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

c)Kurum sözleşme tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

d)Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

  • Duyuruya İlişkin Detaylı Bilgi için Lütfen TIKLAYINIZ..
  • Başvuru Formunu İndirmek için Lütfen Tıklayınız..

Yorum yapın