Öğretmen Olarak Atanabilmek Artık Zor!

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamaları ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yeni değişmelikle birlikte normalde atanan öğretmenler sadece yazılı sınavlara girerken yönetmelikle birlikte hem yazılı hem sözlü sınava girecekler. Sözlü sınavın anlamını hepimiz biliyoruz…

Zaten öğretmenlik diplomasını almış yani öğretmen olmuş insanlara yeni bir sınav dayatılan bu sistemde, bir de atandıktan sonra sözlü sınava almak ki bizim ülkemizde sözlü sınava yüzü gülenlerin de gülmeyenlerin de kimler olduğu çok açıkken böyle bir değişiklik çok yanlış oldu bize göre.

Eğitim sistemimizdeki temel yanlışlıkların başında “ücretli öğretmenlik” yani “ücretli kölelik” yatarken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu temel sorunla hiç ilgilenmeyip onun dışında öğretmenleri zorlayacak, öğretmenlerin huzurunu bozacak dolayısıyla eğitimi daha da geriye götürecek ne kadar uygulama varsa onu uygulamakta.

KPSS Cini olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yönetmelikteki değişikliği tekrar değiştirmesini bekliyoruz.

Halil Serkan Öz’ün vefatının üzüntüsünü çeken öğretmenlere bir de bu haber oldukça üzücü. Halil Serkan Öz’ün ölümü üzerine kayda değer bir hareketliliğin yaşanmadığı MEB’in tam da bu sıralarda böyle bir değişiklik yapması çok manidar!

meb-duyurulariHaberin Ntv tarafından yayınlanan ayrıntıları:

Buna göre; ilk ataması yapılan aday öğretmenler, en az bir yıl çalıştıktan sonra performans değerlendirmesine alınacak.

Bu değerlendirme müfettiş, okul müdürü ve bir danışman öğretmen tarafından ilk dönemde bir, ikinci dönemde iki kez yapılacak.

Nihai puanda 1. değerlendirmenin yüzde 10’u, ikincinin yüzde 30’u, üçüncü değerlendirmenin yüzde 60’ı dikkate alınacak.

100 üzerinden en az 50 puan alanlar başarılı sayılacak.

Başarılı olamayanlar öğretmenlik ünvanını kaybedecek ve memuriyet ile ilişiği kesilecek.

Performans değerlendirmesini geçenleri yazılı ve sözlü sınav bekliyor.

Bakanlıkça yapılacak yazılı sınavda Devlet Memurları Kanunu, bakanlık mezuatı ve öğretmenlik uygulamalarına ilişkin test tipi veya açık uçlu sorular sorulacak.

Sözlü sınavda ise ifade ve iletişim kabiliyetleri sınanacak.

Yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması 60 ve üzeri olan aday öğretmenlerin önündeki “aday” sıfatı kaldırılacak.

Başarısız olanlar ise “aday öğretmen” sıfatıyla aynı ilde başka bir okulda görevlendirilecek, bir yılın sonunda yeniden değerlendirmeye alınacak.

Yönetmelik bu haliyle yürürlüğe girerse, yeni uygulama 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren başlayacak.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.