KPSS’de Hangi Dersten Kaç Soru Çıkıyor?

Deyimi yerindeyse, gün geçmiyor ki KPSS’de yeni bir gelişme yaşanmasın. 2013 KPSS ile birlikte bir takım yenilikler(gerekli/gereksiz) daha görülmeye başladı. KPSS’deki bazı derslerin soru sayısında artma görülürken bazı kpss derslerinin soru sayısında azalmaya gidildi doğal olarak. 2016 KPSS derslerin soru sayıları.2017 KPSS soru dağılımı da herhangi bir değişiklik olursa buradan duyurulacaktır. Şimdi sizlere KPSS’de soru çıkan derslerin soru sayılarını veriyorum:

KPSS Türkçe Soru Sayısı: 30

KPSS Türkçe soru sayısında herhangi bir değişiklik olmadı; fakat 2013 KPSS Türkçe sorularına baktığımızda Türkçe sorularının pek zorlaştırıldığını. Türkçenin eleyiciliğinin ve öneminin daha da arttığını görmekteyiz.

KPSS Türkçe sorularıyla ilgili  “Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.” maddesi bulunmaktadır.

KPSS Matematik soru sayısı: 30

KPSS Matematik soru sayılarında herhangi bir değişiklik yok. KPSS yeni sistemle birlikte matematik konularında “Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.” maddesine yer verilmiştir.

KPSS Tarih soru sayısı: 27’ye düştü.

Tarih soru sayısı 30’dan 27’ye düştü. Önceden Eski Türk Devletleri ve Osmanlı Devletinden 9 soru, inkılap tarihinden 21 soru geliyordu.

Yeni KPSS sistemiyle birlilkte Selçuklu Devleti ve Öncesi Türk Devletlerinden 3 soru, Osmanlı devletinden 9 soru, İnkılap tarihinden ise 12 soru gelecek. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihinden 3 soru gelecek.

KPSS Coğrafya soru sayısı: 18

Soru sayısı aynı kaldı. Türkiye’ni fiziki özelliklerinden gelen soru sayısı 7’ye yükseldi. Türkiye’nin ekonomik özellikleri sorusu 13’e düştü. Beşeri özellikler ise hala 5 soru gelecek.

KPSS Anayasa soru sayısı: 9

KPSS Anayasa soru sayısında bir değişiklik yok. Ancak devletler umumi ve özel hukuku kalktı.

KPSS Güncel Konular soru sayısı: 6

KPSS Güncel bilgiler, güncel olaylar soru sayısı 3 iken 6’ya çıkarıldı. Bu durum KPSS Güncel Bilgilerin önemini oldukça arttırmıştır. En KPSS Güncel Bilgileri sizler için hazırladığımız KPSS Güncel Bilgiler Sayfamızdan takip edebilirsiniz.

KPSS Öğrenme Psikolojisi soru sayısı: 16

KPSS Gelişim Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme ile Rehberlik Soru sayısı: 12

KPSS Program Geliştirme, Sınıf Yönetimi, Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımından ise 4 soru çıkmaktadır.

KPSS Eğitim Bilimleri soru dağılım yüzdesini görmek için tıklayınız.

KPSS Hukuk soru sayısı 40

Hukuk alanında soru sayısı ve konu yüzdeleri değişmedi.

KPSS İktisat soru sayısı 40

KPSS İktisat soru sayısında herhangi bir değişiklik yok. Ancak, iktisadi düşünce tarihi sorularından 2 soru kesilerek makro iktisada eklendi.

KPSS Maliye soru sayısı 40

Maliye alanında soru sayısı ve konu yüzdeleri değişmedi.

KPSS Muhasebe soru sayısı 40

Soru sayısında bir değişiklik yok. Ancak genel muhasebe soru sayısı 28’den 26’ya geriledi. Bu iki soru ihtisas muhasebesi sorularına eklendi ve buradan 4 soru gelecek.

Kamu Yönetimi soru sayısı 40

KPSS Kamu yönetiminde soru sayısı ve konu dağılım yönünden bir değişiklik yok. Ancak yönetim bilimleri konusunda kamu politikaları eklendi.

ÇEKO soru sayısı 40

Soru sayısı değişmedi ancak konu yüzdeleri değişti ve yeni konular eklendi. İş hukuku ve teorisinden 8 soru, sosyal güvenlik hukuku ve teorisinden 10 soru, sosyal politika 4 soru, çalışma ekonomisi 12 soru, çalışma psikolojisi ve çalışma sosyolojisin 6 soru gelecek.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.