KPSS Puan Türleri ve Anlamları, Açıklamaları

KPSS Puan Türleri ve Anlamları, Açıklamaları

KPSS’de birçoğumuz KPSS P3 ve p10 puan türünün ne anlama geldiğini biliyoruz. Peki KPSS’de hangi puan türleri var? KPSS’deki puan türleri ne demek? KPSS P1 puan türünden p120 ye kadar puan türü bulunmakta. Hangi kurum hangi puan türüne göre alım yapıyor? Kurumlar ve KPSS puan türleri tablosu. KPSS puan türlerinin anlamları ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.

KPSS PUAN TÜRLERI

• KPSSP1 Rekabet Kurumu
• KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Denetçi Yardımcısı
• KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Eğitim Araştırmacısı
• KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Uzman Yardımcısı
• KPSSP3 Türkiye Iş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin Iletişim Fakültelerinin, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak)
• KPSSP4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Stajyer Kontrolör (Mühendis)
• KPSSP4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (Mühendis)
• KPSSP4 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
• KPSSP5 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)
• KPSSP5 Kamu Ihale Kurumu
• KPSSP6 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Hukukçu Yardımcısı)
• KPSSP6 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Yardımcısı)
• KPSSP6 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
• KPSSP7 Başbakanlık Devlet Istatistik Enstitüsü Başkanlığı (Teknik)
• KPSSP8 Kültür ve Turizm Bakanlığı
• KPSSP8 Tarım ve Köy Işleri Bakanlığı-Müfettiş Yardımcısı
• KPSSP10 Türkiye Iş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin, eğitim yönetimi, planlaması, ekonomisi, denetimi bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.)
• KPSSP12 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
• KPSSP13 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Iş Teftiş Kurulu Başkanlığı) Iş Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
• KPSSP17 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Mühendis)
• KPSSP18 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası Ticaret)
• KPSSP21 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Hukuk)
• KPSSP21 Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı (Müfettiş Yardımcısı)
• KPSSP22 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Iktisat)
• KPSSP23 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Işletme)
• KPSSP24 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Maliye)
• KPSSP25 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Istatistik)
• KPSSP30 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Kamu Yönetimi)
• KPSSP34: Başbakanlık Devlet Istatistik Enstitüsü Başkanlığı (Merkez)
• KPSSP34: Başbakanlık Devlet Istatistik Enstitüsü Başkanlığı (Taşra)
• KPSSP35 BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü
• KPSSP36 Dışişleri Bakanlığı -Aday Meslek Memuru
• KPSSP37 Içişleri Bakanlığı-Kaymakam Adayı
• KPSSP39 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Stajyer Muhasebat Kontrolörü
• KPSSP40 Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Maliye Müfettiş Yardımcısı
• KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü -Devlet Malları Uzman Yardımcısı
• KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Milli Emlak Denetmen Yardımcısı
• KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Milli Emlak Uzman Yardımcısı
• KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü -Muhasebe Uzman Yardımcısı
• KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı
• KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Muhasebe Denetmen Yardımcısı
• KPSSP44 Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı
• KPSSP44 Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
• KPSSP45 Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı)
• KPSSP46 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Iş Teftiş Kurulu Başkanlığı) Iş Müfettiş Yardımcısı (Sosyal)
• KPSSP47: Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı
• KPSSP48 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış Ilişkiler ve Yurtdışı Işçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
• KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü -Gelir Uzman Yardımcısı
• KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmen Yardımcısı
• KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü-Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
• KPSSP51 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı
• KPSSP51 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü-Stajyer Kontrolör
• KPSSP53 Kültür ve Turizm Bakanlığı
• KPSSP54 Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu-Hesap Uzman Yardımcısı
• KPSSP56 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü -Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı
• KPSSP57 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı-Stajyer Gelirler Kontrolörü
• KPSSP58 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Ilişkileri)
• KPSSP58: Başbakanlık Devlet Istatistik Enstitüsü Başkanlığı
• KPSSP58: Başbakanlık Devlet Istatistik Enstitüsü Başkanlığı
• KPSSP59 Içişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı
• KPSSP62 Kamu Ihale Kurumu
• KPSSP64 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü
• KPSSP67 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (Idari)
• KPSSP68 Dışişleri Bakanlığı -Aday Idari Memur
• KPSSP69 Dışişleri Bakanlığı -Aday Haberleşme Teknik Personeli
• KPSSP70 Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı (Müfettiş Yardımcısı)
• KPSSP77 Telekomünikasyon Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GIH)
• KPSSP78 Telekomünikasyon Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS)
• KPSSP82 Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
• KPSSP82: Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış Ilişkiler Genel Müdürlüğü
• KPSSP84 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Stajyer Kontrolör (Idari)
• KPSSP84 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (Idari)
• KPSSP88 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası Ilişkiler)
• KPSSP88 Tarım ve Köy Işleri Bakanlığı-Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcısı
• KPSSP89 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başkanlığı)-Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı
• KPSSP89 Tarım ve Köy Işleri Bakanlığı-Kontrolör Yardımcısı
• KPSSP92 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Matematik)
• KPSSP92 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri)
• KPSSP95: Başbakanlık
• KPSSP96: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı)
• KPSSP100: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü)
• KPSSP103 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
• KPSSP104 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
• KPSSP105 Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı- Maliye Uzman Yardımcısı
• KPSSP106 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış Ilişkiler Dairesi Başkanlığı-Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
• KPSSP107 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Stajyer Milli Emlak Kontrolörü
• KPSSP108: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticaret Uzman Yardımcısı)
• KPSSP109 Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
• KPSSP110 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)
• KPSSP111 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
• KPSSP112 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
• KPSSP113 Türkiye Iş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Iktisat, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültelerinin, Iktisat, Işletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Ilişkileri, Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olmak veya Hukuk Fakültesi ya da Işletme Fakültesi mezunu olmak ya da yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.)
• KPSSP114 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı)
• KPSSP115 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü) -Çalışma Uzman Yardımcılığı
• KPSSP116 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)
• KPSSP117 Tarım ve Köy Işleri Bakanlığı-Müfettiş Yardımcısı
• KPSSP118 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı) (Başkanlık Sigorta Müfettiş Yardımcısı)
• KPSSP119 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Araştırmacı
• KPSSP120 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Iç Ticaret Genel Müdürlüğü-Stajyer Kontrolör (Idari)

Beğendin mi? Paylaş:)WhatsappYazdır

Yorum Yap