2016 KPSS Önlisans Konuları ve Konu Dağılım Yüzdeleri

2016 KPSS Önlisans konuları neler? KPSS Önlisans Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve diğer derslere ait konular ve konu dağılım yüzdeleri.

KPSS Önlisans genel yetenek konuları neler? KPSS Önlisans genel kültür konuları neler? Hangi konudan kaç soru çıkacak? KPSS Önlisans hangi konudan kaç soru çıktığını yüzdeler üzerinden rahatlıkla hesaplayabilirsiniz.

KPSS Önlisans konularının neler olduğunu tablo halinde sunduk, tabloda konuların dağılım yüzdeleri verilmiştir.

KPSS GENEL YETENEK SORULARININ DAĞILIMI

Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
TÜRKÇE % 50 MATEMATİK % 50
Sözcük Bilgisi % 5 Sayılarla İşlem Yapma % 10
Dil Bilgisi % 10 Matematiksel İlişkilerden Yararlanma % 10
Anlatım Özellikleri % 5 Problem Çözme % 20
Okuduğunu Anlama % 30 Temel Geometri Bilgileri % 5
Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama % 5

 GENEL KÜLTÜR SORULARININ DAĞILIMI

Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi % 40 Temel Yurttaşlık Bilgisi % 15
III. Selim’den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler % 5 Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi ve Özel Hukuku % 5
Ulusal Kurtuluş Savaşı % 10 Anayasa % 5
Atatürk İlke ve İnkılapları % 15 İdare % 5
Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika % 10 Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular % 5
Türkiye Coğrafyası % 30 Türk Kültür ve Medeniyetleri % 10
Türkiye’nin Fiziki Özellikleri % 5 Selçuklular ve Önceki Dönem % 5
Türkiye’nin Beşeri Özellikleri % 5 Osmanlılar Dönemi % 5
Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri % 20

Yorum yapın