KOSGEB Bilişim Personeli İş İlanı

KOSGEB sözleşmeli olarak çalışacak personel alımı yapacak. KOSGEB’in bu ilanıyla ilgili tüm ayrıntılar yazımızda.

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE

DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM

PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Başvuruda bulunan adaylardan şartları uygun olanlar sözlü sınava davet edilecektir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI A-GENEL ŞARTLAR(NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – 3 Katı)

Genel Nitelikler:

a) Antivirüs, Antispam, Güvenlik Duvarı, Saldırı Önleme Sistemi, İçerik Filtreleme yazılımı gibi bilgi güvenliği ürünlerinin kullanıldığı bilgi güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak.

b) Microsoft Windows Server 2008 üzeri ve/veya açık kaynak kodlu(Linux, Unix vb.) işletim sistemleri ve güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Siber Olaylara Müdahale konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Sızma Testi, Stres Testi veya Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), 802.1x konularında bilgi sahibi olmak,

g) Firewall, anti-virüs, IDS, IPS, ağ ve e-posta güvenliği gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Merkezi iz kaydı (log) yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Web Uygulama Güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Problem çözme ve analitik düşünce yeteneğine sahip olmak,

l) Takım çalışmasına yatkın olmak,

m) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

Tercih Sebepleri:

a) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,

b) Certified Ethical Hacker (CEH) (v8 ve üstü) sertifikasına sahip olmak,

c) GIAC Penetration Tester (GPEN) veya LPT sertifikasına sahip olmak,

d) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security ve/veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,

e) OWASP(Open Web Application Security Project) araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) ISO 27001 Baş Denetçi sertifikasına sahip olmak,

2. AĞ VE SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 Kişi – Tam Zamanlı – 3 Katı)

Genel Nitelikler:

a) Bilgi işlem merkezlerinde ağ ve sistem uzmanı olarak çalışmış ve tecrübe edinmiş olmak,

b) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak,

d) Yedekleme, depolama sistemleri ve SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Sanallaştırma teknolojileri konusuna hakim olmak,

f) DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerini sahip olmak,

g) Yerel Alan Ağ(LAN), Geniş Alan Ağ(WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ(WLAN), Sanal Özel Ağ(VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) IPV6 konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

j) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

k) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

l) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

Tercih Sebepleri:

a) Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administator on Windows Server 2008 ve üzeri sertifikaya sahip olmak,

b) Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 R2 ve üzeri sertifikaya sahip olmak,

c) Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2008 ve üzeri sertifikaya sahip olmak,

d) Sanallaştırma konusunda; HyperV ve/veya VMWare ürünlerinde tecrübe sahibi olmak,

e) Active Directory, Microsoft Exchange Server konularına hakim olmak,

f) Skype For Business konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) CCNP sertifikasına sahip olmak,

3. YAZILIM GELİŞTİRME LİDERİ (1 Kişi – Tam Zamanlı – 3 Katı) Genel Nitelikler:

a) En az beş (5) yıl Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim .NET Framework, ASP. NET konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,

c) Takım yönetimi, risk yönetimi ve proje yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) Servis Odaklı Mimari(SOA), Olay Odaklı Mimari (EDA), Kurumsal Entegrasyon (EAI), İş Süreçleri Yönetimi(BPM), Kurumsal Mimari(EA), Süreç Zekası(PI) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) Süreç yönetim araçları (MS Project, Microsoft Tfs, JIRA ya da IBM Rational) ve uygulama yaşam döngüsü(Application Lifecycle Management, ALM) konusunda deneyimli olmak ve bunlardan en az biriyle ilgili olarak deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

f) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

g) Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, PHP, ASP) hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,

j) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

k) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

l) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

Tercih Sebepleri:

a) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

b) Java konusunda bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,

c) .NET, C# ve ASP .NET Web Form, WCF, Entity Framework, MVC konusunda en az iki yazılım projesi geliştirmiş olmak ve bunu belgeleyebilmek,

d) Aşağıda belirtilen sertifikalardan en az birine sahip olmak;

Microsoft Certified Solutions Developer(MCSD) : Web Developer

Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

4. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (5 Kişi – Tam Zamanlı – 2 Katı) Genel Nitelikler:

a) Yazılım geliştirme uzmanı olarak en az 3(üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

c) MS SQL Server ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL ve/veya MySQL veri tabanı hakkında bilgi sahibi olmak,

d) T-SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,

e) .NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyimli ve en az bir kurumsal projede görev almış olmak,

f) Entity Framework konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) .NET Framework (4.0 ve üstü), ASP .NET, C#, MVC konularında deneyimli olmak,

h) Web Servis(SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve WCF hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Unit test yazarak kod üretme alışkanlığına sahip olmak,

k) UML ve tasarım kalıpları konularında bilgi ve deneyimli olmak,

l) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

m) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsiyor olmak,

n) Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

o) IIS(Internet Information Service) konusunda bilgi sahibi olmak,

p) Kendo UI of Telerik, Ext.NET, Devexpress kütüphanelerinden en az ikisine hakim olmak,

q) En az bir proje yönetim aracıyla çalışmış olmak, (Pivotal, Jira, Readmine, Agilefant, Taiga vb.)

Tercih Sebepleri:

a) Güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

b) SVN, TFS(Team Foundation Server) gibi kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında giriş seviyesi ve üzerinde bilgi sahibi olmak,

c) Büyük ölçekli veri tabanı kullanan yazılım/yazılımlar geliştirmiş olmak ve bunu belgelemek,

d) En az 10000 kullanıcılı projelerde yazılım geliştirici olarak çalışmak ve bunu belgelemek,

e) Microsoft Certified Professional Developer(MCPD) sertifikasına sahip olmak,

f) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

5. VERİ TABANI PROGRAMLAMA UZMANI(1 Kişi – Tam Zamanlı – 2 Katı) Genel Nitelikler:

a) MSSQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanlarında ile ilgili ileri seviyede bilgiye sahip olmak,

b) MSSQL ve/veya Oracle konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgili olmak,

c) İleri seviyede PL/SQL ve/veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

d) Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

e) Veri tabanı sistemleri yönetimi, veri tabanı cluster kurulum hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Yedekleme, sorun giderme operasyonları, Performance/SQL Tuning konusunda uzman seviyede deneyim sahibi olmak,

g) Bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yönetici olarak en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

h) Veri tabanı programcılığı konusunda Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

i) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

j) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

k) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

6. WEB TASARIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – 2 Katı)

Genel Nitelikler:

a) Web sayfası tasarlama ve grafik tasarım konularında tecrübesi olmak,

b) Hazır şablonalar vb. kullanmaksızın özgün tasarım gerçekleştirilebilecek olmak,

c) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) XML Servisleri, Web Servisleri, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

e) Web teknolojileri (HTML5, CSS 3, Javascript, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak,

f) .NET Framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Grafik tasarımı ve temel grafik tasarım teknikleri(tipografi, renk, denge ve mizanpaj vb.) konusunda tecrübeli olmak,

Tercih Sebepleri:

a) PL/SQL(Oracle) ve/veya Transact-SQL(SQL Server) bilgisine sahip olmak,

b) MS SQL Server ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

c) .NET, C# ve ASP .NET Web Form, ASP .NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,

d) Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign, Flash gibi programlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) Daha önce hazırlamış olduğu Web Arayüz, Logo gibi tasarımlarını sunabilecek olmak,

POZİSYON Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı
BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI

(1 Kişi)

3 Katına Kadar 1 kişi brüt 13.002,09 ‘a kadar
AĞ VE SİSTEM UZMANI

(1 Kişi)

3 Katına Kadar 1 kişi brüt 13.002,09 ‘a kadar
YAZILIM TAKIM LİDERİ

(1 Kişi)

3 Katına Kadar 1 kişi brüt 13.002,09 ‘a kadar
YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (5 Kişi) 2 Katına Kadar 1 kişi brüt 8.668,06 ‘ya kadar
VERİ TABANI PROGRAMLAMA UZMANI

(1 Kişi)

2 Katına Kadar 1 kişi brüt 8.668,06 ‘ya kadar
WEB TASARIM UZMANI

(1 Kişi)

2 Katına Kadar 1 kişi brüt 8.668,06 ‘ya kadar

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvuru ilan metni 01/03/2016 – 31/03/2016 tarihleri arasında KOSGEB internet sitesinde (www.kosgeb.gov.tr) yayınlanacaktır.

b) Başvurular, 21/03/2016 – 31/03/2016 tarihleri arasında KOSGEB internet sitesinde (www.kosgeb.gov.tr) yayımlanan ilan metninde yer alan “Başvuru Sistemine” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak suretiyle elektronik ortamda 31/03/2016 günü 23:59 a kadar yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

c) KOSGEB internet sitesinde (www.kosgeb.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile KOSGEB’e elden, faks, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

d) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde KOSGEB’i yanıltanların kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

III. İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru Formu(Fotoğraflı),

b) Öz Geçmiş(Detaylı),

c) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.)

d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

e) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,

IV.SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN DUYURULMASI VE SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN TESLİMİ

a) Başvuruda bulunan adaylardan sözlüye katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak her bir pozisyon sayısının 5 katı kadar aday, sözlüye çağırılacaktır.

b) Sözlüye girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.kosgeb.gov.tr sitesinde 01/04/2016 tarihinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

c) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Başkanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

VI.SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü, 04/04/2016 tarihinden itibaren ( Harman Mahallesi Abdülhak Hamit Cad. No:66 Altmışevler / MAMAK / ANKARA ) da yapılacaktır.

b) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Sözlü sonuçlarına göre, hak kazananların listesi 12/04/2016 tarihinde www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

VII. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 10 (on )’dur.

b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VIII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kamuoyuna duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

KOSGEB Santral Web

Ayrıntılı Bilgi

: 0 312 595 28 00 : www.kosgeb.gov.tr : 0 312 595 27 71

Yorum yapın