İstanbul Üniversitesi Personel Alımı İş İlanı

İstanbul Üniversitesi 108 personel alımı yapacak. Alımla ilgili detaylar yazımızda.

İstanbul Üniversitesi personel alımına dair iş ilanı hakkında gerekli bilgilendirme aşağıdaki gibidir:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Döner Sermaye ve özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” dayeralanek2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN ADET BÜTÇE ARANILAN NİTELİKLER NİTELİK KODU
HEMŞİRE 39 Özel Bütçe Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. 2014 KPSS P3 puan türünden 55 ve üzeri almak. H1
HEMŞİRE 67 Döner Sermaye Bütçesi Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. 2014 KPSS P3 puan türünden 55 ve üzeri almak. H1
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 Döner Sermaye Bütçesi Sağlık Hizmetleri MYO ilk ve Acil Yardım Bölümü ön Lisans Programından Mezunu Olmak STİ
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 Döner Sermaye Bütçesi Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi Bölümü ön lisans Programından Mezun Olmak. ST2

ARANILAN ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukanda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

4- Başvuracak adayların Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve Lisans mezunları için 2014 KPSS-P3 puan türü, On Lisans mezunları için 2014 KPSS P93 puan türü esas alınacaktır.

5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası a ) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru formunu eksiksiz doldurarak (notertasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işi e m ya pil maya çaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

Fotoğraflı Başvuru formu Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi İlanda belirtilen niteliklere haiz olunduğunu gösterir belgeler-KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 işgünü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları İçin gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul. edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı yada sözlü ayrıca birtebligat yapılmayacaktır. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Yorum yapın