Coğrafi Bölgelerin Özellikleri Ders Notları

Merhaba arkadaşlar burada Türkiye’deki coğrafi bölgelerin özelliklerini ve enlerini bir arada belirtiyoruz. Hangi bölgede hangi ürünler en fazla yetişir? Hangi bölge en fazla ve en az yağışı hangi mevsimde alır. Coğrafi bölgelerin genel özellikleri, yetiştirilen ürünler, madenler vb. konular hakkında KPSS Coğrafya Coğrafi Bölgelerin enleri, özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz. Tüm bölgelerimiz için hazırladığımız kısa ve önemli ders notlarından oluşmaktadır. Özellikle coğrafi bölgelerimizin enlerine yer vermeye çalıştık. (ReaL)

Karadeniz bögesi

✓ Karadeniz Bölgesi için ders notları

✓ Alan bakımından %18 ile 3. Büyük bölgemizdir.

✓ Kırsal nüfusun en fazla olduğu bölgemizdir.

✓ Ormanlarımızın %27’sine sahip olarak 1.Sıradadır.

✓ En fazla yağış alan bölgedir.

✓ Nadasa bırakmanın en az olduğu bölgedir.

✓ Temel geçim kaynağı tarımdır.

✓ En çok göç veren bölgedir.

✓ Güneşten yararlanma oranı en az bölgedir.

✓ Gölge uzunluğu en fazla bölgedir.

✓ Gece-Gündüz süresi arasındaki farkın en fazla olduğu bölgedir.

✓ Kimyasal çözülmenin en fazla olduğu bölgedir.

✓ En fazla heyelan olan bölgedir.

✓ En fazla falez (yalıyar) olan bölgedir.

✓ Çay, Fındık, Mısır, Keten-Kenevir, Soya Fasulyesi üretiminde 1. Sıradadır.

✓ Taşkömürünün tamamı ve Bakırın yarısı bu bölgeden sağlanır.

✓ Kereste en çok Sinop, Kastamonu ve Bolu’da üretilir.

✓ Boyuna kıyı tipi görülür.

✓ Sıcaklık ortalaması 14-15 derece, yağış ortalama 1000 mm’dir.

✓ Çatalağzı Termik Santrali bu bölgededir.

✓ Kızılırmak Türkiye’nin en uzun ırmağıdır.

✓ Batın Çayının kısa bir bölümünde akarsu ulaşımı yapılabilmektedir.

✓ Yeryüzü şekilleri nedeniyle İnsan ve hayvan gücüyle tarım yaygındır.

Akdeniz Bölgesi

✓ Ülkemizin en engebeli bölgesidir.

✓ Karstik arazilerin ve karstik sekillerin en fazla bulunduğu bölgedir.

✓ Yıllık ortalama sıcaklığı en fazla olan bölgedir.

✓ Ülkemizin en büyük delta ovası olan Çukurova bu bölgededir.

✓ Günes enerjisinden en fazla yararlanılan bölgedir.

✓ Kıs mevsiminin en kısa ve en ılık geçtiği bölgedir.

✓ Bulutluluk oranı en az olan bölgedir.

✓ Yaz ve kıs yağısları arasındaki farkın en fazla olduğu bölgedir.

✓ Don olayının en az görüldüğü bölgedir.

✓ Yıl içinde gölge uzunluğunun en kısa olduğu bölgedir.

✓ Yaz turizminin en erken basladığı ve en geç bittiği bölgedir.

✓ Sebze ve meyvenin en erken olgunlastığı bölgedir.

✓ Seracılık, turfanda sebze ve meyve üretiminin en fazla olduğu bölgedir.

✓ Türkiye’nin muz ve gül üretiminin tamamını karsılayan bölgedir.

✓ Yılda aynı araziden birden fazla ürün alma açısından en elverisli bölgedir.

✓ En fazla mevsimlik isçi göçü alan bölgedir.

✓ Türkiye’yi çevreleyen denizlerden en tuzlu olanı Akdeniz’dir.(%38)

✓ Dünyada sığla(günlük)ağacının en fazla yetistiği yerdir.

✓ En tuzlu denizimiz Akdeniz’dir.

✓ Gece ve gündüz süreleri en az olan bölgedir.

✓ Kıs yağıslarının(yağmur) en fazla olduğu bölgedir.

✓ intansif tarımın en fazla yapıldığı bölgedir.

✓  Turunçgil, soya, yer fıstığı,muz, susam,mısır ve anason üretiminin en fazla olduğu bölgedir.

Marmara Bölgesi kısa ve önemli ders notları:

✓ Yer şekilleri en sade olan bölgedir.

✓ Ortalama yükseltisi en az olan bölgedir.

✓ iklimi en fazla çeşitlilik gösteren bölgedir.(sebebi:özel konum)

✓ En fazla tarım ürünü çeşitliliğine sahip olan bölgedir.

✓ Tarım alanlarının bölge yüzölçümüne oranının en fazla olduğu bölgedir.

✓ Ayçiçeğin en fazla üretildiği bölgemizdir.

✓ Hidroelektrik enerji potansiyeli en az olan bölgedir.

✓ En çok enerji tüketen bölgedir.

✓ Özel konumu sayesinde ulasım ve ticaretin en fazla gelistiği bölgedir.

✓ Ulasım, ticaret ve turizm gelirleri en fazla olan bölgedir.

✓ istanbul, en büyük iç alım (ithalat) limanıdır.

✓ En çok nüfuslanmıs ve en fazla göç alan bölgedir.

✓ Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir.

✓ Türkiye’nin en tenha yeri olan Yıldız Dağları bu bölgededir.

✓ Dünyanın en zengin bor yatakları bölgede yer alan Bursa Mustafakemalpasa ve Susurluk’ta bulunmaktadır.

✓ Bölgede çıkarılan bor mineralleri Bandırma’da islenmektedir.

✓ ipek böcekçiliği ve kümes hayvancılığının en fazla yapıldığı bölgedir.

✓ Et ve süt verimi yüksek olan kıvırcık koyun(merinos) en fazla bu bölgede yetistirilir.

✓ Kentlesme oranının en yüksek olduğu bölgedir.

✓ Okur-yazar oranı en yüksek olan bölgedir.

✓ Orman alanı bakımından 3. sıradadır.

✓ Balıkçılık bakımından Ege ve Akdeniz’den önce gelir.

Karadeniz Bölgesi ders notları

✓ En fazla yağıs alan bölgedir.

✓ Kırsal-tarımsal nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir.

✓ Yıllık sıcaklık farkı en az olan bölgedir.

✓ Kimyasal çözülmenin en fazla, mekanik çözülmenin en az olduğu bölgedir

✓ Gölge boyu uzunluğunun en fazla olduğu bölgedir.

✓ Günes enerjisinden en az yararlanan bölgedir.

✓ Fındık ve çay üretiminin en fazla yapıldığı bölgedir.

✓ Nadasa ayrılan toprakların en az olduğu bölgedir.

✓ Orman bakımından en zengin olan bölgedir.

✓ Türkiye’nin en önemli taskömürü havzası(Zonguldak) bu bölgededir.

✓ Heyelan ihtimali en fazla olan bölgedir.

✓ En fazla falezli kıyılar bu bölgededir.(Özellikle Doğu Karadeniz)

✓ Yağıs rejimi en düzenli olan bölgedir.

✓ Balıkçılığın en fazla yapıldığı bölgedir.

✓ Doğu-batı yönünde en uzun olan bölgedir.

✓ Dağınık yerlesmelerin en fazla görüldüğü bölgedir.

✓ Dısarıya en fazla göç veren bölgedir (özellikle Doğu Karadeniz ) ✓

Yerel saat farklarının en fazla olduğu bölgedir.

✓ Gece-gündüz sürelerinin en fazla olduğu bölgedir.

✓ Sehirleri küçük ama sayı olarak en fazla sehre sahip bölgemizdir.

✓ Dört mevsim yağıs aldığından buğday ve pamuk yetismez.

✓ Nüfus en fazla art bölgesi genis olan sahillerde(Trabzon, Samsun) toplanmıstır.

✓ Kereste fabrikalarının en çok olduğu bölgedir.Fabrikalar özellikle Batı Karadeniz’de toplanmıstır.(Sebebi hammaddenin çok olusu)

✓ Taskömürü ve Demir-Çelik Endüstrisinin varlığı burada göçü azaltmıstır.(Ereğli-Karabük-Zonguldak)

✓ Akarsu havzası en genis olan bölgedir.

İç Anadolu Bölgesi ders notları

✓ En kurak ve en az yağıs alan bölgedir.(Tuz Gölü ve çevresi 250 mm. yağıs alır)

✓ Türkiye’de ova ve platoların en genis yer kapladığı bölgedir.

✓ Türkiye’nin en büyük ovası olan Konya Ovası bu bölgededir.

✓ Konya ovası Türkiye tahıllarının %33’ünü karsılar.

✓ Türkiye’nin en büyük kapalı havzası olan Tuz Gölü Havzası bu bölgededir.

✓ Konveksiyonel yağısların en fazla olduğu bölgedir.

✓ Erozyonun en fazla olduğu bölgedir.

✓ Nadasa ayrılan toprakların en fazla olduğu bölgedir.(yağısın az olması nedeniyle)

✓ Tarım alanlarının en genis olduğu bölgedir.

✓ Buğday ekim alanının en genis olduğu bölgedir.

✓ Buğday, arpa, sekerpancarı, elma ve patatesin en çok üretildiği bölgedir.

✓ Toplam hayvan sayısı en fazla olan bölgedir.

✓ Koyun ve tiftik keçisinin en fazla yetistirildiği bölgedir.

✓ Yapı malzemesi olarak kerpicin en fazla kullanıldığı bölgedir.

✓ Konya-Karapınar rüzgar asındırmasının en etkili olduğu yerdir.

✓ Mekanik çözülmenin en fazla görüldüğü bölgedir(Konya-Karapınar)

✓ Türkiye’de lületasının çıkarıldığı tek bölgedir.

✓ Yesil mercimek en fazla bu bölgede(Yozgat) yetistirilir.

✓ Türkiye’de karstik arazi Akdeniz Bölgesinden sonra en fazla bu bölgededir.

✓ En yoğun nüfuslu yerleri; Ankara, Eskisehir, Sivas, Konya ve Kayseri’dir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ders notları

✓ Yüzölçümü itibariyle en küçük bölgedir.

✓ Yaz kuraklığı en fazla olan bölgedir.

✓ En yüksek sıcaklıkların ölçüldüğü bölgedir.

✓ Buharlasmanın en fazla olduğu bölgedir.

✓ Ormanın en az olduğu bölgedir.(%3)

✓ Nüfusun en az olduğu bölgedir.

✓ Sulamaya en fazla ihtiyaç duyulan bölgedir.

✓ Fosfatın en fazla çıkarıldığı bölgedir.

✓ Antep fıstığı, mercimek ve karpuzun en fazla üretildiği bölgedir.

✓ Deprem riski en düsük olan bölgedir.

✓ Türkiye’nin en büyük baraj gölü olan Atatürk Baraj Gölü bu bölgededir.

✓ Türkiye petrol üretiminin tamamı bu bölgede yapılmaktadır.

✓ Kırmızı mercimek üretimi en fazla bu bölgede yapılmaktadır.

✓ En fazla mevsimlik göç veren bölgedir.

✓ GAP tamamlandığında bölgede tarım ve ticaret en üst seviyeye çıkacaktır.

GAP TAMAMLANDIKTAN SONRA

✓ Sulu tarıma geçilecek

✓ Nadas alanları azalacak

✓ Tarımsal ürün çesitliliği artacak

✓ Pamuk ve pirinç üretimi artacak

✓ Bölge, pamuk üretiminde 1. sırayı alacak

✓ Bölgede ekilen buğdayın yerini pamuk alacak

✓ Yapılan barajlar iklimin yumusamasını sağlayacak

✓ Barajlar sayesinde elektrik üretimi artacak

✓ Bölgeye dışarıdan göçler olacak

✓ Bölgenin nüfus yoğunluğu artacak

Ege Bölgesi ders notları

✓ Tuzun en fazla üretildiği bölgedir.

✓ Linyitin en fazla çıkarıldığı bölgedir.

✓ Termik elektrik enerjisinin en fazla üretildiği bölgedir.

✓ Dzmir, Türkiye’nin en önemli ihracat limanıdır.

✓ Türkiye’deki tek jeotermal enerji santrali Denizli-Sarayköy’dedir.

✓ Horst ve grabenlerin en fazla olduğu bölgedir.1. deprem kusağı içinde yer alır.

✓ Bölge; zeytin, üzüm, hashas, tütün ve incir üretiminde birincidir.(z-ü-h-t-i)

✓ Kıta sahanlığı en genis olan bölgedir.

✓ Kıyı uzunluğu en fazla olan bölgedir.

✓ Türkiye’deki ilk demiryolu izmir-Aydın arasında yapılmıstır.

✓ Türkiye’nin en önemli uluslar arası fuarı İzmir’dedir.

✓ Dünyadaki en güzel karstik birikim sekli olan Travertenler Pamukkale’de yer alır.

✓ intansif tarımın en yaygın olduğu bölgedir.

✓ En fazla koy ve körfeze sahip olan kıyı bölgemizdir.(en girintili-çıkıntılı bölgedir.)

✓ Marmara bölgesinden sonra en yoğun nüfuslu 2. bölgedir.

✓ Turizm gelirleri açısından Marmara bölgesinden sonra 2. sırada olan bölgedir.

✓ Denge profiline en yakın olan bölgemizdir.

✓ En fazla delta ovası bu bölgede bulunur.

✓ En genis hinterlant(Ard bölge)’a sahip bölgedir.

✓ Bölge gelismislik bakımından Marmara’dan sonra 2. sıradadır.

✓ Manisa Türkiye tütün üretiminde birinci sıradadır.

Doğu Anadolu Bölgesi Ders Notları

✓ En geniş alanlı bölgedir.

✓ Ortalama yükseltisi en fazla olan bölgedir.Türkiye’nin çatısı olarak anılır.

✓ Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı(5137 m.) bu bölgededir.

✓ Ölçülmüs en düsük sıcaklıklar bu bölgededir.

✓ En siddetli karasal iklimin görüldüğü ve en soğuk olan bölgedir.

✓ Nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir.

✓ Turizm gelirleri en düsük bölgedir.

✓ Bölgedeki Malatya, Kayısı üretiminde birinci sıradadır.

✓ Büyükbaş hayvancılığın en fazla yapıldığı bölgedir.(Özellikle Kars)

✓ Sanayisi en geri olan bölgedir.

✓ Elektrik üretimine en fazla katkı sağlayan bölgedir.

✓ Sebze tarımına en elverissiz bölgedir.

✓ Tarımsal faaliyetlerin en geç baslayıp, en erken bittiği bölgedir.

✓ Donlu gün sayısı en fazla olan bölgedir.

✓ Maden ve enerji üretimi en fazla olan bölgedir.(Yukarı Fırat, Malatya, Elazığ)

✓ Okur-yazar oranı en düsük olan bölgedir.

✓Türkiye’de yol yapım ve ulasım maliyetlerinin en fazla olduğu bölgedir.

✓ Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü bu bölgede yer almaktadır.

✓ Türkiye’nin en büyük kapalı havzası olan Van Gölü kapalı havzası bu bölgededir.

✓ Bu bölgeden kaynağını alan tüm akarsular ülkemiz dısına çıkmaktadır.

✓ En tenha nüfuslu il olan Hakkari, bu bölgededir.

✓ Ekili-dikili alanı en fazla olan bölgedir.(sebebi: yüz ölçümünün fazla olması)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.