Atatürk İnkılapları Tarih Kronolojisi Ders Notları

KPSS Tarih sınavı Atatürk inkılapları sorularına hazırlık amacıyla eklenen inkılaplar kronolojisi aşağıdaki gibidir. KPSS’de çıkan inkılapların tarihsel sıralamasını bilmenizde fayda var.

KPSS Tarih – Atatürk İlkeleri Kronolojik Sıralama Notları

5 Mart 1920’de Hilal-i Ahdar ismiyle kurulan cemiyetin Yesilay olarak degistirilmesi.
 1920’de Saglık ve Sosyal Yardım Bakanlıgı kurulması.
 1921’de öksüz ve yetim çocuklar için Himaye-i Etfal (Çocuk Esirgeme) Kurumu kurulması.
 1922’de Numune Hastaneleri kurulması.
 1 Kasım 1922 Saltanatın Kaldırılması.
 1923 ‘te Ankara Arkeoloji Müzesi kurulması.
1923’te Türk Hilal-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti’nin kurulması.
 1923 Hekimlere Mecburi Hizmet Kanunu’nun çıkarılması.
 1923’te Seyr-i Sefain Idaresi’nin kurulması.
 29 Ekim 1923’ te Cumhuriyetin Ilanı.
 1924’te Ankara Musiki Muallim Cemiyeti’nin kurulması.
 3 Mart 1924’te Halifeligin Kaldırılması.
 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 1925’te Kızılay Hemsire Okulu’nun kurulması.
 1925’te Ankara Hukuk Mektebi’nin açılması
 1925’te Türk Hava Kurumu’nun (Türk Tayyare Cemiyeti) kurulması.
 26 Agustos 1924’te Is Bankası’nın kurulması.
 1924’te Tarım Kredi Birlikleri’nin kurulması.
 1925’te Asar vergisi kaldırılması.
 1925’te Sanayi ve Maadin Bankası kurulması.
 1 Temmuz 1926’da Kabotaj Kanunu
 19 Ocak 1925’te çıkarılan Mükellefiyet-i Bedeniyye Kanunu
 25 Kasım 1925’te Sapka Kanunu’nun çıkarılması.
 30 Kasım 1925’te Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması.
 26 Aralık 1925’te Miladi takvimin kabulü.
 22 Nisan 1925’te kethüdalıklar kaldırılarak Ticaret ve Sanayi Odaları’nın Kurulması Kanunu’nun çıkarılması.
 1926’da Emlak ve Eytam Bankası kurularak yoksulların ev almasının saglanması.
 17 Subat 1926’da Medeni Kanun’un kabulü.
 1 Mart 1926’da 1889 Italyan Ceza Muhakeme Kanunu’ndan uyarlanan Türk Ceza Kanunu kabul edilir.
 2 Mart 1926 Maarif Teskilatı Hakkında Kanun
 ‘22 Nisan 1926’ da Isviçre’den Borçlar Kanunu’nun alınması.
 1927’de Isviçre’nin Nuechatel Kantonu’ndan alınan Hukuk Muhakemeleri Usulü yürürlügü girmesi.
 1927’de modern anlamda nüfus sayımı yapılması.
 1927’de Tesvik-i Sanayi Kanunu çıkarılması.
 1927’de Devlet Demiryolları Idaresi kurulması.
 1927’de Etnografya ve Resim Müzesi açılması.
 1927’de Devlet Demiryolları ve Limanları Genel Müdürlügü kurulması.
 1 Kasım 1928’de Yeni Türk Harflerinin Kabulü.
 1929’da Almanya’dan uyarlanan Ceza Muhakemeleri Kanunu yürürlüge girmesi.
 1929’da Tarım Kredi Kooperatifleri’nin açılması. Toprak Reformu’yla topraksız çiftçiye 20 yılda ödemek kaydıyla toprak dagıtılması.
 1929’da Deniz Ticareti Kanunu (Almanya’dan) ve Icra ve Iflas Kanunu (Isviçre’den) yürürlüge girmesi.
 1933’te Milli Hava Ulastırma Teskilatı’nın kurulması.
 1929’da Deniz Ticareti Yasası’nın çıkarılması.
 30 Ocak 1929 ‘da Milli Iktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurulması.
 1930’da Istanbul Belediyesi Konservatuarı’nın ıslah edilmesi.
 1930’da TC Merkez Bankası’nın kurulması ve Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması.
 1930’da Kadınlara Belediye seçme seçilme haklarının verilmesi.
 1931’de Pulluk Kanunu çıkarılarak pulluk üreticilerine faizsiz kredi verilmesi.
 1 Nisan 1931’de okka, arsın, endaze gibi agırlık ve uzunluk ölçülerinin kaldırılması.
 15 Nisan 1931’de Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması.
 19 Subat 1932’de Halkevleri açılması
 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu’nun Kurulması
 1934’te Kadınlara milletvekili seçme seçilme haklarının tanınması.
 1933’de Kadınlara Muhtarlık hakkının verilmesi.
 1933’te Istanbul Üniversitesi’nin kurulması.
 1933’te Sümerbank, Iller Bankası, Halkbank’ın kurulması.
 1933’te Ziraat Mektepleri ve Ziraat Fakültesi ve Veteriner Yüksek Okulu’nun açılması.
 1934’te Soyadı Kanunu’nun çıkarılması.
 1934-39 yılları arası I. Bes Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanması.
 1934’te Ankara Hukuk Fakültesi’nin açılması.
 1934’te Kadınlara milletvekili seçme seçilme haklarının verilmesi.
 1935’te maden arama ve isletme çalısmaları için MTA’nın (Maden Tetkik Arama) kurulması.
 1936’da Ankara Milli Musiki ve Temsil Akademisi (Devlet Konservatuarı), Egitmen Kursları’nın kurulması.
 1937’de Köy Egitim Yurtları ile Dolmabahçe Sarayı’nda Resim ve Heykelcilik Müzesi açılması.
 1935’te Tarım Satıs Kooperatifleri’nin kurulması.
 1937’de Denizyollarını güçlendirmek için Denizbank’ın kurulması.
 1938’de Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kurulması.
 1939’da ilk büyük agır sanayi olan Karabük Demir- Çelik Fabrikası’nın açılması.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.